Arhive kategorije: Izdvojeno

Izdvojeno

“Caritas u Bibliji” – seminar za volontere i suradnike Caritasa

OSIJEK (TU) – Seminar za volontere i suradnike Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije održan je u subotu, 2. srpnja 2022. u pastoralnim prostorima Nadbiskupskog vikarijata u Osijeku, a okupio je stotinjak sudionika. Prisutne je pozdravio ravnatelj Nadbiskupskog vikarijata i Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, preč. doc. dr. Drago Tukara, a u realizaciji seminara sudjelovali su i djelatnici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije: pomoćnik ravnatelja Mišo Lukačević te Olivera Balatinac, Ivanka Domazet, Nikolina Ivanda, Marijana Micai, Maja Cindrić i Renata Keškić.

Možemo biti savršeni pomoću dobrih djela

Uslijedilo je predavanje ravnatelja Tukare na temu „Caritas u Bibliji“ tijekom kojega je pitao: „Ima li Caritas mjesto u Bibliji? Koliko je taj biblijski pojam Caritasa povezan s današnjim Caritasom?“, a zatim je naglasio: „Mi smo jedina Biblija koju ljudi još čitaju.“ U nastavku predavanja pojasnio je kako je u čitavoj Bibliji ljubav prema bližnjemu neodvojivo povezana s ljubavlju prema Bogu te je pobrojao dvije oznake ljubavi – kršćanska ljubav je darežljiva i kršćanska ljubav čini zajednicu.

Osvrnuo se zatim na život prve Crkve te afričku kršćansku zajednicu u vrijeme sv. Ciprijana – mučenika i biskupa istaknutog karitativnog djelovanja u vrijeme pošasti kuge. Upućujući na spise sv. Ciprijana, ravnatelj je pojasnio da „nema nijednog razloga koji bi ispričao od činjenja djela ljubavi. Ako netko prakticira djela ljubavi sa strahom da će umanjiti svoja materijalna dobra, njemu Ciprijan poručuje – nikada se neće umanjiti dobra ako ih se troši u korist bližnjega. Druga isprika u Ciprijanovo doba bila je briga i nastojanje djeci ostaviti imetak i za njih se pobrinuti, a Ciprijan upućuje: Ako doista voliš svoju djecu, moraš činiti djela ljubavi i na taj način ćeš povjeriti svoju djecu Bogu zahvaljujući svojim djelima ljubavi. Dakle, tko voli svoju djecu čini dobro i drugima. Djeca nisu zapreka da se drugima ne pomaže.“ Ravnatelj je zatim, zajedno sa sv. Ciprijanom, poručio: „Ako se savršen život ne može postići mučeništvom, možemo postati dostojni Boga, dakle, možemo biti savršeni pomoću dobrih djela, premda nisu tako herojska, ona nisu ništa manje učinkovita u stjecanju vječnoga života“.

Ne smije doći do starenja ljubavi

Na kraju svoga izlaganja ravnatelj Tukara prisutnima je rekao: „Započeli smo s pitanjem ima li Caritas mjesto u Bibliji, nastavili smo promišljanjem o prvoj Crkvi i na temelju spisa sv. Ciprijana o djelovanju afričke Crkve, a želimo završiti s pitanjem – ima li Caritas mjesta u našim župama?“ Volontere je uputio na potrebu brižnog i pažljivog poticanja župne zajednice na karitativno djelovanje – a osnovni motiv, temelji i cilj svakog djelovanja treba biti kršćanska ljuba prema bližnjemu. Potaknuo je i na promišljanje starenja vjernika, župe, pa i karitativnih volontera što ne bi smjelo dovesti do starenja ljubavi, pa je nužno pomlađivanje kako kršćanska ljubav i sama župna zajednica ne bi nestala. Ravnatelj je zatim uputio i na potrebu brižnosti i za druge zajednice – zemlje u potrebi koje prolaze određene nedaće – kao što su zajednice afganistanske Crkve, egipatske Crkve te crkve u Nigeriji. Na kraju svoga izlaganja uputio je na važnost njegovanja optimizma – pozitivnog stava, spremnosti na djelovanje i širenje kršćanske ljubavi.

Uslijedio je rad u radionicama tijekom kojega su prisutni promišljali o tome u kojoj mjeri im Biblija pomaže ljubiti svoga bližnjega; tko ih u župnoj zajednici sabire i potiče na karitativno djelovanje; koliko su potrebni duhovne pomoći i podrške – organizirane molitve, osobne molitve te jesu li spremni uključiti se u mrežu molitelja karitativnih volontera. Jedna od tema promišljanja bila je i organizacija konkretne pomoći za potrebite u župnoj zajednici.

Tijekom plenuma otvorila su se brojna pitanja, a temeljno pitanje bilo je pitanje odnosa karitativnih volontera u župi te članova Odbora za karitativnu djelatnosti pri Župnom pastoralom vijeću (ŽPV). Promišljalo se tko inicira karitativno djelovanje u župi – volonteri ili članovi Odbora za karitativnu djelatnost ŽPV-a; na koji način se biraju članovi ŽPV-a odnosno bi li zauzeti župljani poput karitativnih volontera trebali biti izravno uključeni u ŽPV… Zajedničkim promišljanjem zaključeno je kako se rad s volonterima treba nastaviti te kako će ih se i dalje pozivati na seminare i uključivati u život Nadbiskupijskog Caritasa, no uključiti se treba i one koji su za karitativno djelovanje izabrani po službi. Prisutnima je ponuđeno uključivanje u mrežu molitelja karitativnih volontera, što su rado prihvatili te će naknadno biti obaviješteni o načinu i vremenu molitve za unaprijed određene nakane.

M. Kuveždanin/foto: M. Lukačević/I. Domazet

Psihoterapijska radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

Dvosatna radionica III. godine provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“  održana je 01. srpnja 2022. godine, u Caritasovom centru za prihvat beskućnika – Osijek (J. J. Strossmayera 69). Održao ju je dr.med. Božidar Popović, psihijatar i psihoterapeut.

Budući da smo kao djelatnici Caritasovog centra za prihvat beskućnika-Osijek već neko vrijeme svjedoci neslaganja pojedinih korisnika Centra, ova psihoterapijska radionica bila je prilika zajedno s voditeljem radionice poraditi na ponovnom uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa i sloge unutar zajednice.

Program „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije, programa, izloška, video i audio materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Marina Tadić

 

Zdravstvena radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

OSIJEK (TU) – Zdravstvenu radionicu III. godine provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika – Budimo im podrška na putu do samostalnosti“  u četvrtak, 23. lipnja 2022. godine održala je nova suradnica Centra i voditeljica Zdravstvene radionice, medicinska sestra u mirovini Katica Krček. Radionica je održana u Caritasovu centru za prihvat beskućnika.

Prvi dio radionice bio je predviđen za mjerenje krvnog tlaka  i  razine šećera u krvi, a uvedena je i nova kategorija ovog kratkog sistematskog pregleda – a to je vaganje i mjerenje obujma struka. U drugom dijelu radionice voditeljica je korisnicima Centra govorila o depresiji i odnosu između duhovnog i fizičkog zdravlja. Često se liječimo na krivi način i previše pažnje pridajemo tjelesnom liječenju, a kada počnemo raditi na sebi i liječenju duše, fizičke bolesti nestaju, naglasila je K. Krček.

Program „Resocijalizacija beskućnika – Budimo im podrška na putu do samostalnosti“  financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Olivera Balatinac

Humanitarna pomoć za Ukrajinu

 

ĐAKOVO (TU) – U četvrtak, 26. svibnja 2022. godine Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije poslao je još trinaest paleta humanitarne pomoći za potrebe ratom pogođenog stanovništva u Ukrajini. To je četvrta pošiljka dosada poslane humanitarne pomoći.

Palete su otpremljene iz centralnog skladišta Caritasa u Đakovu, a sadržaj pomoći ukupne težine oko 8 tona, čine osnovne prehrambene i higijenske potrepštine. Jedan dio pomoći su prikupili župni Caritasi – odnosno vjernici u svojim župama, a drugi dio  kupljen je prikupljenim novčanim donacijama vjernika i pravnih osoba. Poslanu pomoć preuzet će Hrvatski Caritas, koji će organizirati prijevoz pomoći do Ukrajine, odnosno do biskupije Ivano-Frankivsk, a vrijednost pošiljke iznosi oko 140 tisuća kuna.

Mišo Lukačević

Pomoć za Ukrajinu – “Za svijet kakav želim gledati”

ZAGREB (TU) – U akciju Hrvatskog Caritasa „Pomoć za Ukrajinu“, kojom od izbijanja rata u Ukrajini Hrvatski Caritas prikuplja novčanu i materijalnu pomoć namijenjenu ukrajinskim prognanicima i izbjeglicama, uključila se i Optika Anda. Za potrebe ratnih stradalnika darovala je Hrvatskom Caritasu novčanu donaciju od 100.000 kuna, kao i 640 okvira za naočale i sunčanih naočala namijenjenih ukrajinskim pojedincima i obiteljima koje su u Hrvatskoj našli utočište od ratnih razaranja, neizvjesnosti i straha.

Kao svoj doprinos zajedničkom solidarnom odgovoru hrvatskih tvrtki i građana Optika Anda pripremila je i animirani video „Za svijet kakav želim gledati“ kojim žele sve ohrabriti da, poput simpatične maskote Ande Pande, učine nešto za svijet kakav žele oko sebe gledati, i, u ovoj situaciji, potaknuti potresnim ratnim prizorima, zajedno pomognu Ukrajini. Tijekom idućeg tjedna putem dostupnih medijskih kanala, u suradnji s Hrvatskim Caritasom, nastojat će poslati poruku mira kao odgovor na humanitarnu krizu današnjice. Njihova maskota Anda Panda svjedočit će „da za podršku i ljubav ne treba mnogo, a dobro se uvijek može vidjeti srcem“.

Ovom vrijednom donacijom Optika Anda priključila se hrvatskim tvrtkama i građanima koji novčanim ili materijalnim donacijama Hrvatskom Caritasu te pojedinačnim darovima prikupljenima putem mreže župnih i nad/biskupijskih caritasa diljem Hrvatske pomažu ratom ugroženim stanovnicima Ukrajine. Hrvatski je Caritas dosad u Ukrajinu poslao 14 tegljača humanitarne pomoći ukupne vrijednosti više od 4,5 milijuna kuna.

U akciju „Pomoć za Ukrajinu“ možete se uključiti:

  • Pozivima na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 0609010 (cijena po pozivu 6,25 HRK, PDV uključen)
  • Uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa: IBAN HR3823400091511177677
  • Uplatom on-line donacije putem mrežne stranice Hrvatskog Caritasa www.caritas.hr
  • Darom trajne hrane i higijenskih potrepština u župnim i nad/biskupijskim caritasima

Radno-terapijska radionica u Caritasovom centru za prihvat beskućnika-Osijek

Završna radno – terapijska radionica II. godine provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika – Budimo im podrška na putu do samostalnosti“  održana je u četvrtak 21. travnja 2022. godine, u vrtu Caritasovom centru za prihvat beskućnika – Osijek (J. J. Strossmayera 69).

Za završnu radno – terapijsku radionici planirali smo radove u vrtu. U četvrtak nas poslužilo lijepo  vrijeme, pa smo s našim korisnicima organizirali sadnju cvijeća i začinskog bilja na povišenim gredicama Caritasovog centra za prihvat beskućnika-Osijek. Korisnici su se, na veliko zadovoljstvo voditeljica, u velikom broju angažirali oko sadnje i uređenja svog životnog prostora.

Program „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije, programa, izloška, video i audio materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Marina Tadić

Zdravstvena radionica u Caritasovom centru za prihvat beskućnika-Osijek

Završnu zdravstvenu radionicu II. godine provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“  u srijedu, 20. travnja 2022. godine  s početkom u 16.00 sati održala je suradnica i voditeljica zdravstvene radionice Katica Andraši. Radionica je održana u Caritasovom centru za prihvat beskućnika-Osijek (J. J. Strossmayera 69).

Putem ovakvih programa za resocijalizaciju beskućnika pokušavamo razviti svijest naših korisnika o odgovornosti za vlastito zdravlje. U tome smo i uspjeli, stoga zdravstvene radionice korisnici rado posjećuju. Nakon redovitog kontroliranja krvnog tlaka i razine šećera u krvi tema radionice bila je „Proljetni umor“. Voditeljica Andraši govorila je o tome što se smatra proljetnim umorom, kako si možemo pomoći i kada je vrijeme za potražiti stručnu pomoć.

Program „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije, programa, izloška, video i audio materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Marina Tadić

Zdravstvena radionica u Caritasovom centru za prihvat beskućnika-Osijek

Fizioterapeutkinja Petra Vego održala je zdravstvenu radionicu II. godine provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ u utorak 12 .travnja 2022. godine u 11 sati, u vrtu Caritasovog centra za prihvat beskućnika-Osijek (J. J. Strossmayera 69).

Zdravstvene radionice koje se održavaju u Centru, osmišljene su s ciljem podizanja svijesti o vlastitom zdravlju. U sklopu brige o zdravlju neizbježna je tjelovježba. Tako su prilikom ovog susreta korisnici s voditeljicom zdravstvene radionice izvodili vježbe glave vrata i gornjeg dijela tijela. Vježbe pod nazivom „Statičke i dinamičke vježbe gornjih ekstremiteta glave i vrata dionice“  bile su, kao i uvijek, prilagođene dobi i zdravstvenom stanju naših korisnika.

Program „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije, programa, izloška, video i audio materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Marina Tadić

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije uputio novu pošiljku humanitarne pomoći

ĐAKOVO (TU) – U petak, 8. travnja 2022. Caritas Đakovačko osječke nadbiskupije poslao je još 10 paleta humanitarne pomoći za potrebe Nadbiskupije Ivano-Frankivsk u Ukrajini. Poslane su osnovne prehrambene i higijenske potrepštine te druga oprema, a svu pomoć prikupili su župni Caritasi tijekom akcija u  svojim župama.

Humanitarna pomoć bit će prevezena u Zagreb, odakle će u suradnji s Hrvatskim Caritasom biti upućena prema Ukrajini. Ukupna vrijednost pomoći koju je Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije uputio u Ukrajinu iznosi gotovo 300 tisuća kuna. Pomoć pri sortiranju i pakiranju humanitarne pomoći i ovaj puta pružili su bogoslovi i studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije nastavit će s prikupljanjem novčane i materijalne pomoći za izbjeglice iz Ukrajine prema uputama Hrvatskog Caritasa i Okružnice nadbiskupa, mons. Đure Hranića. Mišo Lukačević

NK Osijek darivao Caritasovu pučku kuhinju-Osijek

Antonio Mance i Kristian Fućak predali su pučkoj kuhinji Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije 50 poklon paketa Meszaros grupacije.

Nogometaši NK Osijek Antonio Mance i Kristian Fućak u ime Kluba dostavili su pučkoj kuhinji Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije 50 paketa sa suhomesnatim proizvodima, sirom, brašnom, jajima, bezalkoholnim napicima, medom i čokoladom kao donaciju uoči nadolazećih uskršnjih blagdana. Riječ je o paketima Meszaros grupacije za djelatnike Nogometnog kluba Osijek uoči Božića i Uskrsa, a kojih su se ovom prilikom odrekli za one kojima su najpotrebniji.

Donaciju koju su u ime kluba predali Mance i Fućak preuzeo je ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije preč. dr. Drago Tukara, koji je zahvalio na donaciji i našim nogometašima poželio uspješan završetak sezone i najviše mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Svjesni svoje uloge u zajednici sigurni smo da će u budućnosti biti još puno prilika za provođenje inicijativa kojima je cilj pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija.