O nama

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije, kao središnju ustanovu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, osnovao je dijecezanski biskup mons. Ćiril Kos. Time je obnovljen „Karitas“ što ga je na poziv blaženoga Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i metropolite, 30. travnja 1943. godine, osnovao tadašnji biskup Antun Akšamović.

NARAV I SVRHA

Članak 2.

 1. Caritas je pravna osoba na crkvenom i građanskom području koja se u svom djelovanju ravna prema zakonima Katoličke Crkve i Republike Hrvatske.
 2. Caritas je pastoralna ustanova biskupije radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi Katoličke Crkve i radi svjedočenja socijalne pravde i mira u službi cjelovitog čovjekova razvoja.
 3. Caritas na građanskom području slijedi humanitarne i dobrotvorne svrhe od opće koristi, bez stjecanja dobiti.
 4. Caritas je član Hrvatskog Caritasa

III. DJELOVANJE

Članak 7.

 1. Caritas, uvažavajući posebnosti svojih zakonito osnovanih članova, a u smislu članka 2. ovoga Statuta, posvećuje se zadaćama karitativne pomoći i društvene skrbi.
 2. Caritas posebno:
 • promiče u suradnji s Hrvatskim Caritasom, Caritasima na čitavom području HBK kao i svojim članovima djelotvornu kršćansku ljubav prema pojedninim osobama i zajednicama u potrebi, bez obzira na njihovu vjeru, rasu ili nacionalnost, nastojeći isto pretvoriti u konkretne pothvate;
 • promiče, podržava i usklađuje rad dekanatskih i župnih Caritasa te Caritasa redovničkih zajednica kao i drugih zakonito osnovanih karitativnih ustanova;
 • osniva na biskupijskoj razini u skladu s postojećim građanskim zakonima socijalne i strukovne službe koje su međusobno povezane istim duhom kršćanskog služenja i pravilima koje određuje Caritas;
 • poduzima, organizira i koordinira pothvate u hitnim slučajevima elementarnih nepogoda;
 • animira javnost za karitativni i dobrotvorni rad osobito putem sredstava javnog priopćavanja;
 • promiče odgoj i stručno obrazovanje karitativnih poslenika i dragovoljaca;
 • promiče i budi zvanja za socijalni rad i doprinosi razvoju karitativnih i socijalnih službi;
 • njeguje suradnju s humanitarnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

V. EKONOMSKA SREDSTVA

Članak 14.
Caritas može imati dobra radi ispunjavanja svojih karitativnih, humanitarnih i socijalnih zadaća.
Sredstva potrebna za ostvarivanje istih stječe:

 1. Darovima fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu.
 2. Sabirnim akcijama, redovitim i izvanrednim kolektama.
 3. Zakladama.
 4. Potporama države i struktura lokalne uprave i samouprave za provođenje socijalnih zadaća u skladu sa Zakonom RH.
 5. Sredstvima stečenim radom suradnika.
 6. Darovima drugih subjekata u skladu za Zakonikom kanonskog prava i Zakonima  RH.
 7. Organizira i neposredno obavlja gospodarske i druge djelatnosti sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i kanonskog prava.

Članak 15.
Prema kanonu 1267, § 3. Zakonika kanonskog prava stoji: „Darovi koje vjernici daju u određenu svrhu mogu se upotrijebiti samo u tu svrhu“.