Struktura

Strukturu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije čine 11 dekanatskih Caritasa i njima pridruženi župni Caritasi. Svaki od 11 dekanatskih Caritasa ima svoju strukturu i ravnatelja, neki se bave isključivo raspodjelom humanitarne pomoći, dok su drugi išli korak dalje te organizirali rad pučkih kuhinja, savjetovališta, prihvatilišta za beskućnike, brigu za stare i nemoćne, centara za dijete i drugih socijalnih programa i projekata. Svaki dekanatski Caritas dužan je svoje aktivnosti koordinirati s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije, te na svom području pojačati suradnju s organizacijama slične djelatnosti, stvarati projekte i provoditi programe koje nalažu potrebe određenog područja uz odobrenje Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, te na dekanatskim susretima raspravljati i usmjeravati rad dekanatskih Caritasa.

Za vrijeme Domovinskog rata, Caritas je djelovao u svakoj župi, a mišljenja smo da je Caritas u župi i dalje potreba, ali ne smo formalno nego da bi se potrebnima pomoglo na jedan jasan, koordiniran i učinkovit način, jer župa je mjesto gdje Caritas treba živjeti.  Župni Caritas nema osiguran stalni izvor sredstava i ne može se samofinancirati. Uočava se potreba za češćim organiziranjem prigodnih kolekti za Caritas, izdvajanje dijela sredstava iz župne blagajne i traženja pomoći od gradova i općina.

                       

CARITAS OSIJEK                                                           031/253-914
J. J. Strossmayera 58, 31000 Osijek             faks 031/253-920
Drago Tukara, ravnatelj


CARITAS ZA SLAVONSKOBRODSKI, GARČINSKI, SIBINJSKI I
VELIKOKOPANIČKI DEKANAT
Trg Velike Gospe 3, 35105 Brodsko Vinogorje
vlč. Krunoslav Karas, povjerenik                         035/466 171
caritas.pk.brod@djos.hr
Marija Čikulin, koordinator                                        035/442-111


CARITAS VINKOVAČKOG DEKANATA

Zvonarska ulica 60, 32100 Vinkovci
vlč. Đuro Blumenšajn, povjerenik                      032/225-005
caritas.pk.vinkovci@djos.hr
Renata Keškić, koordinatorica                                  032/369-880


CARITAS VUKOVARSKOG DEKANATA

Lička 23a, 32010 Vukovar
fra Slavko Milić, povjerenik                                   032/432-050;
caritasvukovarskogdekanata@gmail.com        faks  032/432-046


CARITAS ŽUPANJSKOG DEKANATA

Veliki kraj 47, 32270 Županja
vlč. Robert Jugović, povjerenik                            032/837-700


CARITAS VALPOVAČKOG DEKANATA

Trg Kralja Tomislava 12, 31550 Valpovo                 031/651-513
vlč. Zvonko Mrak, povjerenik


CARITAS ĐAKOVAČKOG DEKANATA
Strossmayerov trg 1, 31 400 Đakovo                        031/802-300
vlč. Tomislav Ćorluka, povjerenik


CARITAS DRENOVAČKOG DEKANATA

Braće Radića 1, 32 260 Gunja                      tel./faks: 032/881-216
vlč. Ivan Živić, povjerenik


CARITAS OTOČKOG DEKANATA
Franje Čolića 1, 32 251 Privlaka                 tel.faks: 032/398-017
vlč. Mirko Mrnarević, povjerenik


CARITAS DONJOMIHOLJAČKOG DEKANATA

Trg A. Starčevića 10, 31540 Donji Miholjac
vlč. Josip Antolović, povjerenik                             031/631-305


CARITAS BARANJSKOG DEKANATA

Kolodvorska 1, 31325 Čeminac                            031/756-125
vlč. Stipo Marić, povjerenik