Struktura

Strukturu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije čine 11 dekanatskih Caritasa i njima pridruženi župni Caritasi. Svaki od 11 dekanatskih Caritasa ima svoju strukturu i ravnatelja, neki se bave isključivo raspodjelom humanitarne pomoći, dok su drugi išli korak dalje te organizirali rad pučkih kuhinja, savjetovališta, prihvatilišta za beskućnike, brigu za stare i nemoćne, centara za dijete i drugih socijalnih programa i projekata. Svaki dekanatski Caritas dužan je svoje aktivnosti koordinirati s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije, te na svom području pojačati suradnju s organizacijama slične djelatnosti, stvarati projekte i provoditi programe koje nalažu potrebe određenog područja uz odobrenje Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, te na dekanatskim susretima raspravljati i usmjeravati rad dekanatskih Caritasa.

Za vrijeme Domovinskog rata, Caritas je djelovao u svakoj župi, a mišljenja smo da je Caritas u župi i dalje potreba, ali ne smo formalno nego da bi se potrebnima pomoglo na jedan jasan, koordiniran i učinkovit način, jer župa je mjesto gdje Caritas treba živjeti.  Župni Caritas nema osiguran stalni izvor sredstava i ne može se samofinancirati. Uočava se potreba za češćim organiziranjem prigodnih kolekti za Caritas, izdvajanje dijela sredstava iz župne blagajne i traženja pomoći od gradova i općina.

 •  Caritas Osječkih dekanata                       031/253-914

J. J. Strossmayera 58, 31000 Osijek             faks 031/253-920

Drago Tukara, ravnatelj

 •  Caritas Slavonskobrodskih dekanata

P. Preradovića 1, 35000 Slavonski Brod

caritas.pk.brod@djos.hr

Markan Kormanjoš, povjerenik                           035/429-165; 091/890 57 23

Marija Čikulin, koordinator                                       035/442-111

 • Caritas Vinkovačkog dekanata

Zvonarska ulica 60, 32100 Vinkovci

Krešimir Aračić, povjerenik                                         091/100 49 74

caritas.pk.vinkovci@djos.hr

Renata Keškić, koordinatorica                                  032/369-880

 • Caritas Vukovarskog  dekanata

Lička 23a, 32010 Vukovar

fra Vjenceslav Janjić, OFM, povjerenik                032/432-050; 099/115 45 75

caritasvukovarskogdekanata@gmail.com       faks  032/432-046

 • Caritas Županjskog dekanata

Veliki kraj 47, 32270 Županja

Ivan Varoščić, povjerenik                                             032/837-700

 • Caritas Valpovačkog dekanata

Trg Kralja Tomislava 12, 31550 Valpovo                 031/651-513

Zvonko Mrak,povjerenik

 • Caritas Đakovačkog dekanata

Strossmayerov trg 1, 31 400 Đakovo                        031/802-300

Tomislav Ćorluka, povjerenik

 • Caritas Drenovačkog dekanata

Braće Radića 1, 32 260 Gunja                      tel./faks: 032/881-216

Ivan Živić, povjerenik

 • Caritas Otočkog dekanata

Franje Čolića 1, 32 251 Privlaka                 tel.faks: 032/398-017

Vladimir Delić, povjerenik

 • Caritas Donjomiholjačkog dekanata

Trg A. Starčevića 10, 31540 Donji Miholjac

Josip Antolović, povjerenik                                       031/631-305

 • Caritas Baranjskog dekanata

Kralja Tomislava 1, 31 222 Bilje                              031/750-250

Ivan Petričević, povjerenik                                       098/917 62 83