Arhive kategorije: Najave

Najave događaja

Projekt: “75 za 1”

Cilj Projekta “75 za 1” prikupljanje je novčanih sredstva za Nadbiskupijsku Zakladu „dr. Nikola Dogan“ koja pomaže učenike i studente iz siromašnih obitelji s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije u njihovom školovanju i studiranju kroz mjesečne novčane pomoći.

Na sudjelovanje su pozvane župe Đakovačko-osječke nadbiskupije. Uz pomoć animatora župnoga Caritasa i/ili članova Odbora za karitativnu djelatnost pri Župnom pastoralnom vijeću treba pronaći 75 obitelji ili pojedinaca koji žele darovati 20 kuna u svrhu ovoga Projekta.

Vremenski period prikupljanja novčanih priloga je od 1. do 31. ožujka 2020. Način i točno vrijeme prikupljanja priloga određuje župnik u dogovoru s animatorima župnih Caritasa i članovima Odbora (npr. prije ili poslije mise, nedjeljom ili radnim danom, animatori po obiteljima ili neki drugi način…). Prikupljeni iznos može se uplatiti direktno na blagajnu ili na žiro-račun Caritasa:

CARITAS ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE
J.J. Strossmayera 58, 31000 Osijek

IBAN: HR6123400091110046082
MODEL: HR00 POZIV NA BROJ: 1400-2019

Oni koji žele dati veći iznos od 20 kn mogu to učiniti, a isto tako i manji iznos.
Župa također može uključiti i više od 75 obitelji ili pojedinaca u ovaj Projekt.
Kontakt osoba u Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije je Mišo Lukačević
e-mail: caritas.pomocnik.ravnatelja@djos.hr ili tel. 031/253 939.

 

 

Radionica za Rome u sklopu projekta: “I mi smo tu”

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije, u subotu, 22. veljače 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru, Osječka 73a, organizira radionicu za Rome s područja grada Belog Manastira, a u sklopu projekta: “I mi smo tu”.

 Radionice će voditi stručni tim koga čine: odgajatelji i socijalni pedagog.

Temeljni cilj ovog projekta je osiguranje jednakih mogućnosti, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanje društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije Roma uz poštivanje prava manjina i prava na jednakost i sl.

Ivanka Domazet

Skupno savjetovanje u Centru za majku i dijete-Osijek

Caritasov Centar za majku i dijete u Osijeku nastavlja svoj redoviti ciklus skupnog, psihosocijalnog, zdravstvenog i odgojnog savjetovanja za sve trudnice i roditelje s malom djecom u 2020. godini.

U tu svrhu, u četvrtak, 20. veljače 2020. godine, u prostorijama Caritasovog Centra za majku i dijete u Osijeku, na adresi Matije Gupca 47A, s početkom u 14,30 sati, bit će održano skupno savjetovanje na temu: „Kako kod djece poticati razvoj pozitivne slike o sebi“. Predavač na skupnom savjetovanju biti će Karolina Burek Bilokapić, socijalni pedagog.

Caritasov Centar poziva sve trudnice i roditelje s malom djecom, te ostale svoje korisnike da se odazovu i tako upotpune svoje znanje.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Ivanka Domazet

Početak 9. ciklusa projekta “I mi smo tu” – radionice za djecu i mlade Rome

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u svom djelovanju veliku pažnju posvećuje obiteljima i pojedincima koji su izloženi riziku socijalnog isključivanja, među kojima su zastupljeni i pripadnici romske nacionalne manjine.

Jedan od takvih projekata je i projekt „I mi smo tu“ – radionice za djecu i mlade Rome,  koji Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije nastavlja provoditi u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru.

Temeljni cilj projekta “I mi smo tu” je osiguranje jednakih mogućnosti, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanje društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije Roma uz poštivanje prava manjina i prava na jednakost i sl.

Specifični ciljevi su:

 1. poboljšanje  socijalizacije i razvijanje samopouzdanja djece i mladih Roma,
 2. prevencija neprihvatljivog ponašanja romske djece i mladeži,
 3. prevencija sukoba unutar obitelji i romske zajednice,
 4. pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima, te njihova edukacija o poželjnim roditeljskim vještinama i važnosti školovanja i uključivanja djece,
 5. razvijanje vještina vezanih uz nenasilje – adekvatno zadovoljavanje potreba, razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina,
 6. promicanje spolne i zdravstvene kulture.

Ciljana skupina su: dvije grupe mladih Romske nacionalnosti; mlađa i starija skupina i roditelji romske djece koji sudjeluju u radionicama i aktivnostima projekta.

Prve radionice u ovoj godini organiziramo 18. siječnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru.

Informiranje djece, mladih i roditelja o početku IX. ciklusa projekta učinili bismo kroz izravno obavještavanje djece i mladih, te njihovih obitelji koji se redovito druže u Centru za mlade u Belom Manastiru, odnosno mjestu provođenja projekta.

Radionice će voditi stručni tim koga čine: odgajatelji i socijalni pedagog.

Do sadašnje radionice su pokazatelj uspješnog surađivanja ( radionice su bile iznimno kreativne i edukativne te posjećene) te su očekivanja za još bolju suradnju u nadolazećem ciklusu.

Ivanka Domazet

Nedjelja Caritasa u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

ĐAKOVO (TU) – U povodu Nedjelje Caritasa, koju Hrvatski Caritas tradicionalno organizira na 3. nedjelju Došašća u suradnji s (nad)biskupijskim Caritasima, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je pastoralnu uputu svim župama i rektorima javnih redovničkih crkava, vjernicima i ljudima dobre volje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.

Nadbiskup u pastoralnoj uputi podsjeća kako je Nedjelja Caritasa dan kad se Crkva i ljudi dobre volje na poseban način nastoje prisjetiti onih koji su u potrebi te poziva sve župne urede da se uključe u akciju prikupljanja darova za Caritas. U uputi je naznačeno kako kolektu provode sve župne zajednice Nadbiskupije prikupljanjem novčanih priloga, a mogu se uključiti i druge ustanove. U prikupljanju se mogu koristiti koverte, kasice, dobrovoljni prilozi na sv. misama, a župnik može odrediti i drugo. Kasice i koverte su dostavljene dekanatskim podružnicama Caritasa te dalje podijeljene po župama. Kasice treba podijeliti djeci na župnoj katehezi, na misama zornicama i u drugim prigodama, a koverte odraslima poslije euharistijskih slavlja. Župnicima i drugim pastoralnim suradnicima preporučuje se da prema mogućnostima u župnim zajednicama organiziraju prikupljanje i drugih vrsta pomoći za ljude u potrebi.

Na zornicama i drugim liturgijskim slavljima župne zajednice neka se posebnim prigodnim propovijedima podsjeti i uputi vjernike na darivanje za potrebne, a na sv. misama u nedjelju, 15. prosinca 2019. neka se pročita Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa, stoji u uputi nadbiskupa Hranića. Preporuka je da katehete u tjednu prije Nedjelje Caritasa obrade temu odabranu za ovogodišnje geslo „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Vezano uz raspodjelu kolekte i izvješća, stoji da će se ukupna financijska sredstva prikupljena za kolektu Nedjelje Caritasa rasporediti na slijedeći način: 10% Hrvatskom Caritasu, 30% za župne karitativne potrebe, a 60% Nadbiskupijskom Caritasu.

Odbori župnog pastoralnog vijeća za Caritas (župne karitativne skupine) neka najkasnije do konca siječnja dostave pisano izviješće Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije o prikupljenim i utrošenim sredstvima od kolekte, na temelju kojeg će Caritas Nadbiskupije sastaviti pismeno izvješće Hrvatskom Caritasu o provođenju kolekte, uputa je nadbiskupa Hranića, koji moli župnike, članove ŽPV – Odbora za naviještanje, vjeroučitelje i druge vjernike da na prigodan način o djelovanju Caritasa upoznaju vjernike, da ih animiraju za sudjelovanje kao i za volontiranje u župnom Caritasu, uz zahvalu za dosadašnji rad i sve što čine za braću u potrebi.

Poslanicu biskupa Mrzljaka, predsjednika Hrvatskog Caritasa, u povodu Nedjelje Caritasa 2019. možete pročitati OVDJE.

Projekt: Veliko srce za male ljude – 2019.

 1. Projekt „Veliko srce za male ljude“, provodi se u vrijeme Adventa na području Osječkog istočnog, Osječkog zapadnog, Čepinskog, Slavonskobrodskog, Garčinskog, Sibinjskog, Velikokopaničkog, Vinkovačkog, Vukovarskog i Otočkog dekanata.

Osnovni cilj projekta je podići kvalitetu usluge i obroka korisnicima Caritasovih pučkih kuhinja u Osijeku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Vukovaru, te Caritasovom Centru za prihvat beskućnika u Osijeku kroz prikupljanje namirnica, higijenskih potrepština i novčanih sredstva.

Načini prikupljanja:

 1. Prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština

Župni Caritasi trebaju lobirati za donacije na području svojih župa, te organizirati prijevoz do Caritasovih pučkih kuhinja. Sve namirnice trebaju biti u pakiranju proizvođača, a ako je donator pravna osoba uz svaku donaciju treba biti i otpremnica. Mjesta primanja donacija su:

 • Caritasova pučka kuhinja, Matije Gupca 10 u Osijeku, od ponedjeljka do petka od 6,00 do 14,00 sati, tel. 031/503-040, mob.: 098/573-554
 • Caritasova pučka kuhinja, P. Preradovića 1 u Slavonskom Brodu, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati, tel. 035/442-111, mob.: 099/2707447
 • Caritasova pučka kuhinja, Zvonarska 60 u Vinkovcima, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati, tel. 032/369-880, mob.: 099/2707449. U Caritasovoj pučkoj kuhinji u Vinkovcima se primaju donacije i za korisnike u Vukovaru.
 1. Novčane donacije Za Caritasovu pučku kuhinju i Caritasov Centar za prihvat beskućnika u Osijeku uplatu možete izvršiti na račun:

Privredna banka Zagreb                   IBAN:HR5323400091100158725
Addiko Bank                                            IBAN:HR9025000091102039593

 Model: HR00

S pozivom na broj: 31000-1-02

Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Caritasovu Pučku kuhinju Osijek


Model: HR00

S pozivom na broj: 31000-2-02

Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Caritasov Centar za prihvat beskućnika u Osijeku

 ili

 uplatom na blagajni Caritasa Osijek, J.J. Strossmayera 58 u Osijeku, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

b) Za Caritasovu pučku kuhinju u Slavonskom Brodu uplatu možete izvršiti na račun:

Privredna banka Zagreb IBAN:HR6123400091110046082

 Model: HR00

S pozivom na broj: 35000-1-02

Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Caritasovu Pučku kuhinju Slavonski Brod

ili

uplatom na blagajni Caritasa Slavonski Brod, P. Preradovića 1 u Slavonskom Brodu, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

c) Za Caritasovu pučku kuhinju u Vinkovcima i Vukovaru uplatu možete izvršiti na račun

Privredna banka Zagreb                   IBAN:HR6123400091110046082

Model: HR00

S pozivom na broj: 32100-1-02

Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Caritasovu Pučku kuhinju Vinkovci

Model: HR00

S pozivom na broj: 32000-1-02

Opis plaćanja: donacija za „Veliko srce za male ljude“ za Caritasovu Pučku kuhinju Vukovar

ili

uplatom na blagajni Caritasa Vinkovci, Zvonarska 60 u Vinkovcima, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

Svim župama i donatorima koji su do sada podržali projekt zahvaljujemo, a pozivamo i ostale da ga podrže uz Papinu poruku za treći Svjetski dan siromašnih: „Ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka“ (Ps 9,19).

dr.sc. Drago Tukara, ravnatelj

“Dječja košarica – Božić 2019.”

I ove godine Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u vrijeme Adventa nastavlja s dosadašnjim projektom „Dječja košarica – Božić 2019.“

Zamolili smo sve župnike osječkih dekanata, vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola, donatore, ali i sve ljude dobre volje da se uključe u ovaj projekt. Naša zajednička nakana je ovim putem prikupiti dječje potrepštine, odjeću, obuću, hranu te novčana sredstva za obitelji s malom djecom koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Svrha i cilj Caritasovog Centra za majku i dijete je:

Caritasov Centar za majku i dijete u Osijeku od vremena kada je osnovan (1994. god.) na inicijativu svećenika osječkih dekanata, pa sve do danas, pomaže i prati brojne obitelji savjetovališnim radom, ali i neophodnom materijalnom pomoći. Jedan od zadanih ciljeva mu je ublažiti tešku materijalnu situaciju brojnih obitelji s malom djecom i trudnica. Podjelom materijalne pomoći potpomažemo podizanje kvalitete života socijalno isključenih obitelji s malom djecom i trudnicama osiguranjem osnovnim životnih potrepština za djecu do treće godine života i jednokratnim paketom pomoći za trudnice.

Kontakt osoba  u Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije je Ivanka Domazet na broj telefona 031/253-915 ili  broj mobitela 091/5321429.

Sve prikupljeno možete proslijediti u Caritasov Centar za majku i dijete u Osijeku, koji se nalazi na adresi, Matije Gupca 47A u Osijeku i to utorkom i srijedom od 8,oo do 15,oo  i u prethodnom dogovoru s gore navedenom kontakt osobom.

Podaci za uplatu novčanih priloga su slijedeći:

CARITAS ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE
CENTAR ZA MAJKU I DIJETE
Matije Gupca 47A, Osijek

IBAN: HR6123400091110046082
s pozivom na broj: 0612

Uplatu novčanih sredstava isto tako možete uplatiti i na blagajni Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije koja se nalazi u zgradi Nadbiskupskog ordinarijata – Vikarijata Osijek, J. J. Strossmayera 58, Osijek, od ponedjeljka do petka od 8,oo do 16,oo sati.

Svaki prilog uvelike će pomoći obiteljima s malom djecom, a prikupljeno ćemo obiteljima podijeliti za Božić 2019. godine.

Ivanka Domazet

Sv. Nikola u Centru za majku i dijete-Osijek

Caritasov Centar za majku i dijete u Osijeku i u 2019. godini nastavio je s aktivnostima u ostvarivanju misije postojanja, a to je da stvaramo bolje i humanije uvijete da svako začeto dijete bude rođeno, željeno i voljeno.

Jedna od naših aktivnosti je i tradicionalno obilježavanje blagdana Sv. Nikole. Tom prigodom organiziramo podjelu prigodnih darova za djecu čije su obitelji u socijalnoj potrebi, tj. korisnici su  Caritasovog Centra, a iz obitelji obuhvaćamo svu djecu do starosti 14 godina.

Ove godine 6. prosinca 2019. god., petak,  u 17,00 sati obilježavamo blagdan Sv. Nikole.

Tog dana ćemo ugostiti obitelji korisnike materijalne i savjetodavne pomoći Caritasovog Centra, a kostimirani Sv. Nikola zabavljat će i darivati oko 50-tak mališana. Pri organizaciji glazbeno-dramske radionice svoj doprinos daju stručne suradnice i korisnici Caritasovog Centra za prihvat beskućnika u Osijeku.

Ovom aktivnosti cilj nam je pomoći i razveseliti socijalno osjetljive obitelji s malom djecom s područja grada Osijeka u vrijeme oko Božića.

Ivanka Domazet

Skupno savjetovanje u Centru za majku i dijete-Osijek

U četvrtak, 21. studenoga 2019. godine, u prostorijama Caritasovog Centra za majku i dijete u Osijeku, na adresi Matije Gupca 47A, s početkom u 13,15 sati, bit će održano skupno savjetovanje na temu: „Uloga roditelja u odgoju roditelja“. Predavač na skupnom savjetovanju bit će Mira Vego, odgajatelj.

Caritasov Centar poziva sve trudnice i roditelje s malom djecom, te ostale svoje korisnike da se odazovu i tako upotpune svoje znanje.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

                                                                                                                                                          Ivanka Domazet

Radionica razvojne gimnastike u Centru za majku i dijete-Osijek

U četvrtak, 21. studenoga 2019. god.,  u prostorijama Caritasovog Centra za majku i dijete u Osijeku, na adresi Matije Gupca 47A s početkom u 16,00 sati, bit će održana radionica razvojne gimnastike, “Baby fitness“ koja je predviđena za djecu do 9 mjeseci starosti.

Radionicu održava Tihana Nemeth, viši fizioterapeut.

Caritasov Centar poziva sve roditelje s malom djecom, te ostale svoje korisnike da se odazovu i tako upotpune svoje znanje.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Ivanka Domazet