Edukacije i duhovne obnove Caritasovih djelatnika i volontera

REGIONALNI SEMINARI: 

Seminare organiziramo u šest regija, i to u: Osijeku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Valpovu, Županji i Đakovu. Seminari budu održavani u popodnevnim satima, a sastavljeni su od dva predavanja na određenu temu i diskusije.

SEMINAR NA NADBISKUPIJSKOJ RAZINI:

U lipnju organiziramo na razini Nadbiskupije seminar, također za Caritasove djelatnike i volontere župnih karitativnih skupina. Taj seminar je cjelodnevni, a uglavnom se temelji na dva predavanja, diskusije, radioničkog dijela i donošenja zaključaka.

NADBISKUPIJSKA DUHOVNA OBNOVA:

U korizmi organiziramo Nadbiskupijsku duhovnu obnovu za Caritasove djelatnike i volontere župnih karitativnih skupina. Ujedno posebno potičemo sve regionalne koordinatore na organiziranje duhovnih obnova za svaku regiju.

Svrha ovih edukacija i duhovne obnove je osposobiti grupu ljudi, članova župnog Caritasa ili drugih karitativnih skupina koji će aktivno, organizirano i samostalno raditi na poslovima Caritasa, te o svim aktivnostima obavještavati i informirati nadbiskupijski Caritas i potencijalne donatore. Ovaj projekt za cilj ima promovirati volonterstvo kroz kontinuiranu podršku župnim Caritasima, razvijati svijest o potrebi volontiranja, uputiti i educirati animatore na što kvalitetniji rad i djelovanje u svojim župnim Caritasima, kvalitetniju povezanost između župnih, dekanatskih i nadbiskupijskog Caritasa, animiranje mladih za rad u Caritasu…Rezultati koje želimo postići organizacijom ovih seminara i duhovne obnove su : na ovaj način želimo razvijati svijest o dragovoljnoj pomoći, odgajati i motivirati radi pomaganja drugima, usavršavanje znanja i vještina, razvijati osjećaj ispunjenosti jer rade nešto dobro, osjetiti se korisnim članom zajednice, odgoj za kršćansku zrelost i svjedočenja kršćanske ljubavi pojedinca i cijele župne zajednice koja Crkvu povezuje s kršćanskim odgojem za „svakodnevni život“. Za Caritas razvijanje volonterstva je jedan od najsnažnijih kanala, a volonterstvo se ne rađa spontano nego je rezultat dugoročnoga odgajanja.