Blaženije je davati nego primati

PROJEKT “BLAŽENIJE JE DAVATI NEGO PRIMATI” – 2012.

–         Pučka kuhinja

–         Centar za prihvat beskućnika

 Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2012.

 „Pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela“ ( Heb 10,24 )

 Korizma nam još jednom pruža mogućnosti razmišljati o središtu kršćanskog života: ljubavi. Naime to je pogodno vrijeme da, uz pomoć Božje riječi i sakramenata, obnovimo svoj hod u vjeri, i kao pojedinci i kao zajednica, da svrnemo svoj pogled na drugoga, prije svega na Isusa,te da budemo pozorni jedni prema drugima, da ne budemo jedni drugima stranci,ravnodušni prema onom što se događa našoj braći i sestrama. Prečesto, međutim, kod nas prevladava potpuno suprotan stav: jedna ravnodušnost i nezainteresiranost koji su plod sebičnosti i prikriveni tobožnjim poštivanjem tuđe „privatnosti“. I danas snažno odjekuje Gospodinov glas koji svakog od nas poziva da se pobrinemo za drugoga. I danas Bog traži od nas da budemo „čuvari“ naše braće, da uspostavljamo odnose označene uzajamnom brigom, pozornošću prema dobru drugoga i prema osobi u cjelini.Velika zapovijed ljubavi prema bližnjemu zahtijeva od nas da shvatimo odgovornost prema onome koji je, kao i ja, Božje stvorenje i dijete:činjenica da smo braća u čovještvu i u mnogim slučajevima, također u vjeri mora nas navesti na to da u drugom promatramo istinski alter ego, kojega Gospodin beskrajno ljubi. Ako budemo odnjegovali u sebi taj stav da u drugima promatramo svoju braću i sestre, solidarnost, pravednost kao i milosrđe i suosjećanje sami će kao iz nekog vrela poteći iz našega srca.

 

 

 

  1. VIZIJA

 

Caritas Osijek u vrijeme korizme, pokreće svoj trajni projekt “Blaženije je davati nego primati”.

U našoj nadbiskupiji razvijena je mreža župnih i dekanatskih Caritasa, koja nam uvelike može pomoći za ostvarenje projekta. Temeljem višegodišnjeg provođenja naših projekata očekujemo da će se i ovaj put uključiti veliki broj „stalnih i novih“ donatora, kako tvrtke tako i građani.

  1. SVRHA I CILJ

 

Župni Caritas, kao temelj karitativnog djelovanja u nadbiskupiji, animirati će župnu zajednicu da na temelju prosudbe i potreba, prikuplja materijalna sredstva, kojima će se pomoći potrebitima.

Transparentnost i animacija jamče uspješnost projekta! To nam potvrđuje i višegodišnje iskustvo da je animiranje vjernika na svetim misama, vjeronauku, različitim susretima skupina vjernika i sl., uveliko pomoglo pri ostvarenju naših planova.

No, svakako ne treba niti isključiti veliki doprinos sredstava javnog priopćavanja, koja mogu animirati i druge ljude dobre volje da se velikodušno uključe u naš projekt.

Kontinuirano doniranje namirnica za potrebe Pučke kuhinje, omogućiti će nam pružanje pomoći svim našim sugrađanima koji su u potrebi.

U zadnje vrijeme sve više sugrađana (starijih, dugotrajno nezaposlenih, invalida, umirovljenika sa mirovinama ispod 1000,00 kuna) traži besplatan topli obrok iz pučke kuhinje. Provođenjem ovog projekta cilj nam je smanjiti broj potrebnih na tzv. „listi čekanja“ tj. uz pomoć donatora omogućiti svima koji ispunjavaju uvjete, besplatan topli obrok.

 

  1. NAČIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

 

A         PRIKUPLJANJE ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

 

  1. Župni Caritasi:

–          lobiranje na vlastitom području :

 

  1. Osječkog zapadnog dekanata
  2. Osječkog istočnog dekanata
  3. Čepinskog dekanata

–         vlastiti prijevoz do Pučke kuhinje

  1.     Donatori:

–         sredstva iz vlastitih resursa

–         namirnice trebaju biti u proizvođačkom pakiranju

–         ako je donator pravna osoba uz svaku donaciju mora biti otpremnica

–         prikupljanje donacija izvršiti u suradnji i dogovoru sa donatorima

–         dovoz do Pučke kuhinje

B          PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA

–         župni Caritasi i donatori

–         uplata na žiro-račun Caritasa Osijek

 

Privredna banka Zagreb                   2340009 – 1100158725

Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.            2500009 – 1102039593

–         osobna uplata u blagajnu Caritasa Osijek, Strossmayerova 69, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

 

  1. VREMENSKA KARTA – AKTIVNOSTI

 

–    obavijest medijima putem Nadbiskupijskog tiskovnog ureda sa danom

odobrenja projekta

–         do 03. ožujka projekt poslati svim župama osječkog zapadnog, osječkog istočnog i     čepinskog dekanata, donatorima, medijima

–         od 26. ožujka do 30. ožujka animirati župne Caritase i donatore

–         u suradnji sa animatorima i donatorima prikupiti donacije do 06. travnja

–         na sjednicama Upravnog odbora izvješćivati o tijeku projekta

 

  1. IZVJEŠTAJ

 

Radi informiranja o završetku projekta, potrebno je prikupiti podatke o načinu provođenja projekta, prikupljenim resursima te o njihovoj raspodjeli, kako bismo i nadalje mogli računati na širu podršku zajednice.

Izvještaj dostaviti župnim uredima , dekanatskim uredima, donatorima, Nadbiskupijskom tiskovnom uredu.

 

EVALUACIJA – VREDNOVANJE PROJEKTA

 

Izvršiti vrednovanje projekta, sa osvrtom na način i vrijeme provođenja te zaključkom da li su postignuti svrha i cilj.