Za topli obrok više

Projekt „ZA TOPLI OBROK VIŠE“

Caritasova Pučka kuhinja, Matije Gupca 10 u Osijeku, započela je sa radom 1993. godine. U prvim godinama prioritet u zbrinjavanju i pomoći u vidu toplog obroka dan je prognanicima i izbjeglicama, a u manjoj mjeri socijalno ugroženim osobama. Posljednjih godina naglasak je stavljen na pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa dvoje i više djece, starijim i nemoćnim osobama, invalidima.Važno je napomenuti da caritasova Pučka kuhinja kuha kvalitetno po normativu, te da jedina u gradu dijeli besplatne tople obroke svojim korisnicima.

U suradnji sa župnim Caritasima, provodimo projekt „Za topli obrok više“, sa svrhom da se na temelju socijalne karte, u župi pronađu osobe koje su u potrebi za besplatnim toplim obrokom iz Pučke kuhinje, a on bi se financirao dijelom iz župnog Caritasa, a dijelom iz sredstava Caritasa Osijek