I mi smo tu

Radionice za djecu i mlade Rome

Od rujna 2010. do rujna 2011. provodio se psihosocijalni   projekt Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, tj. Centra za dijete Osijek   za djecu i mlade romske nacionalnosti pod nazivom I mi smo tu.  Provođenje projekta ostvareno  je uz pomoć županije Osječko-baranjske, Grada Belog Manastira  i  vlastitih sredstava.

 Projekt se održavao u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru, jednom mjesečno na način radionica. Opći cilj projekta bio je unaprjeđenje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece i mladih romske nacionalnosti, kao i podizanje kvalitete života kod  korisnika projekta.  Specifični ciljevi projekta obuhvaćali su nekoliko područja:   razvijanje svijesti o važnosti brige za tjelesno i mentalno zdravlje, afirmiranje kulturnog stvaralaštva djece i mladih romske nacionalnosti, te stvaranje pozitivne predodžbe o Romima u lokalnoj zajednici kroz  poticanje njihove integriranosti  u društvo.

Za roditelje je bila ponuđena mogućnost osobnog savjetovanja u pitanjima zdravlja, odgoja, obiteljskih odnosa ili razvoja djece. Stručni tim koji je sudjelovao u osmišljavanju i provedbi projekta sastojao se od liječnice pedijatrice, medicinske sestre, psihologa, socijalnih pedagoga i odgojiteljice, a oni su stalni suradnici Centra za dijete Osijek.

Broj  sudionika  po pojedinoj radionici iznosio je od petnaest do dvadeset mladih, a ukupan broj sudionika iznosio je oko osamdesetak.

Mladi su  putem radionica razgovarali  o životnim vrijednostima, načinima rješavanja problema, o razvoju socijalnih vještina, važnosti brige o zdravlju,  o njihovom doživljaju uklopljenosti u lokalnu zajednicu, kao i o  važnosti pohađanja nastave i završetka nekog stupnja obrazovanja.

Oko  Božića 2010. djeca i roditelji iz dječjeg vrtića Sjenčica iz Osijeka, prikupili su odjeću i slatkiše za korisnike projekta, koji su im  podijeljeni u nekoliko navrata.

 U srijedu 12. listopada 2011. u večernjim satima održana je   zadnja, tj. deseta  radionica  predviđena ovim projektom, uz sudjelovanje gotovo svih stručnih suradnika, zatim djelatnika ureda  Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije na čelu s ravnateljem vlč. Ivicom Rebićem. Ona se sastojala od izrade prigodnog plakata o  svim  područjima  o kojima smo razgovarali tijekom godine, te razmjeni dojmova i prijedloga o eventualnom nastavku ovakvog dopunjenog projekta.  Nakon radionice druženje je nastavljeno uz kekse i sokove. Tom prigodom djeci je podijeljena i prikladna odjeća za nadolazeće zimske dane.

Djeca i mladi romske nacionalnosti  kao i stručni suradnici koji su sudjelovali u osmišljavanju i provedbi projekta doživjeli su pozitivno ovakvo jednogodišnje  druženje, koje je dovelo do kvalitetnijeg  međusobnog upoznavanja, ali i do smanjivanja  različitosti i predrasuda.

Vjerujemo da smo ovim projektom ostvarili postavljene ciljeve, kao i doprinijeli podizanju kvalitete života mladih romske nacionalnosti, te da ćemo  uspjeti  ovakvo druženje i nadalje nastaviti.