Arhive kategorije: Projekti

Projekti

Prihvaćanje materijalne pomoći iz inozemstva

DAROVNICA

Treba sadržavati slijedeće stavke:

Naziv i adresu donatora, adresu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije s tim da se naznači  tko je krajnji korisnik. Navesti ukupnu količinu, vrijednost i težinu pošiljke. Registraciju vozila, predviđeni datum dolaska. Pečat, potpis donatora i datum darovnice.

npr. donator xx poklanja Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, Strossmeyerov trg 1, Đakovo, hum. pošiljku za potrebe socijalno ugroženog stanovništva s područja —- (navesti naziv i adresu donatora).

LADELISTA

Točna specifikacija (naziv, količina, vrijednost, težina) stvari koje stižu u pošiljci, s tim da se ukupna količina, težina i vrijednost s ladeliste podudara onoj na darovnici.

Darovnicu i ladelistu je obavezno nekoliko dana prije polaska, poslati faxom Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, kako bismo mogli na vrijeme poslati odobrenje donatorima koje vozač mora imati uz sebe, te  obavijestiti određenu špedicijsku kuću o uvozu hum. pomoći.

ŽUPNI URED JE DUŽAN:

Dostaviti Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije potvrdu kojom potvrđuje da prihvaća gore navedenu humanitarnu pošiljku za socijalno ugroženo stanovništvo iz svoje župe, te da će popis osoba kojima je pomogao pošiljkom, čuvati u arhivi župe i da će snositi sve špedicijske troškove nastale pri uvozu humanitarne pomoći. Po primitku pošiljke, isto  je dužan dostaviti potvrdu da je primio pošiljku.

VOZAČ:

Treba na put ponijeti original darovnicu, ladelistu i odobrenje koje će Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije faxom dostaviti donatorima na kojem će pisati na koju špedicijsku kuću mora ići.

Resocijalizacija beskućnika

U Centru za prihvat beskućnika, koji djeluje u okviru Đakovačko-osječke nadbiskupije, odnosno Caritasa Osijek,  od 2009. godine kontinuirano provodimo projekt pod nazivom Resocijalizacija beskućnika.

Projekt je usmjeren na korisnike Centra za prihvat beskućnika, kojih trenutno ima dvadesetak, a koji su uslijed raznih životnih okolnosti ostali bez krova nad glavom.

Tako je polovicom listopada 2011. godine započeo treći ciklus resocijalizacije beskućnika, te je održano tri psihosocijalne radionice, šest kreativnih radionica i dva individualna savjetovanja.

Tijekom trajanja programa koje su vodili psihologinja, socijalna radnica i pedagog, korisnicima Centra pruženo je slijedeće:

-imali su priliku upoznati se sa specifičnostima života u zajednici i grupi,
-upoznati svoje i tuđe potrebe,
-informirati se o mogućnostima ostvarivanja prava iz područja radnog prava,
obiteljskog prava i prava iz zdravstva i socijalne skrbi
-družiti se i međusobno upoznati ( korisnici međusobno i djelatnici Caritasa i korisnici )
-kreativno se izražavati i zabaviti, te razvijati bolje odnose u grupi na način da javno
govore o problemima, te zajednički potraže rješenje
-prilika da kroz individualna savjetovanja dobiju bolji uvid
u vlastiti problem, te iz vlastitih resursa pronađu rješenje

28.01.2012. godine održati će se završni domjenak na kojem će se družiti korisnici Centra za prihvat beskućnika, djelatnici i stručni suradnici koji su sudjelovali u provedbi projekta.

Za topli obrok više

Projekt „ZA TOPLI OBROK VIŠE“

Caritasova Pučka kuhinja, Matije Gupca 10 u Osijeku, započela je sa radom 1993. godine. U prvim godinama prioritet u zbrinjavanju i pomoći u vidu toplog obroka dan je prognanicima i izbjeglicama, a u manjoj mjeri socijalno ugroženim osobama. Posljednjih godina naglasak je stavljen na pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa dvoje i više djece, starijim i nemoćnim osobama, invalidima.Važno je napomenuti da caritasova Pučka kuhinja kuha kvalitetno po normativu, te da jedina u gradu dijeli besplatne tople obroke svojim korisnicima.

U suradnji sa župnim Caritasima, provodimo projekt „Za topli obrok više“, sa svrhom da se na temelju socijalne karte, u župi pronađu osobe koje su u potrebi za besplatnim toplim obrokom iz Pučke kuhinje, a on bi se financirao dijelom iz župnog Caritasa, a dijelom iz sredstava Caritasa Osijek

Blaženije je davati nego primati

PROJEKT “BLAŽENIJE JE DAVATI NEGO PRIMATI” – 2012.

–         Pučka kuhinja

–         Centar za prihvat beskućnika

 Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2012.

 „Pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela“ ( Heb 10,24 )

 Korizma nam još jednom pruža mogućnosti razmišljati o središtu kršćanskog života: ljubavi. Naime to je pogodno vrijeme da, uz pomoć Božje riječi i sakramenata, obnovimo svoj hod u vjeri, i kao pojedinci i kao zajednica, da svrnemo svoj pogled na drugoga, prije svega na Isusa,te da budemo pozorni jedni prema drugima, da ne budemo jedni drugima stranci,ravnodušni prema onom što se događa našoj braći i sestrama. Prečesto, međutim, kod nas prevladava potpuno suprotan stav: jedna ravnodušnost i nezainteresiranost koji su plod sebičnosti i prikriveni tobožnjim poštivanjem tuđe „privatnosti“. I danas snažno odjekuje Gospodinov glas koji svakog od nas poziva da se pobrinemo za drugoga. I danas Bog traži od nas da budemo „čuvari“ naše braće, da uspostavljamo odnose označene uzajamnom brigom, pozornošću prema dobru drugoga i prema osobi u cjelini.Velika zapovijed ljubavi prema bližnjemu zahtijeva od nas da shvatimo odgovornost prema onome koji je, kao i ja, Božje stvorenje i dijete:činjenica da smo braća u čovještvu i u mnogim slučajevima, također u vjeri mora nas navesti na to da u drugom promatramo istinski alter ego, kojega Gospodin beskrajno ljubi. Ako budemo odnjegovali u sebi taj stav da u drugima promatramo svoju braću i sestre, solidarnost, pravednost kao i milosrđe i suosjećanje sami će kao iz nekog vrela poteći iz našega srca.

 

 

 

  1. VIZIJA

 

Caritas Osijek u vrijeme korizme, pokreće svoj trajni projekt “Blaženije je davati nego primati”.

U našoj nadbiskupiji razvijena je mreža župnih i dekanatskih Caritasa, koja nam uvelike može pomoći za ostvarenje projekta. Temeljem višegodišnjeg provođenja naših projekata očekujemo da će se i ovaj put uključiti veliki broj „stalnih i novih“ donatora, kako tvrtke tako i građani.

  1. SVRHA I CILJ

 

Župni Caritas, kao temelj karitativnog djelovanja u nadbiskupiji, animirati će župnu zajednicu da na temelju prosudbe i potreba, prikuplja materijalna sredstva, kojima će se pomoći potrebitima.

Transparentnost i animacija jamče uspješnost projekta! To nam potvrđuje i višegodišnje iskustvo da je animiranje vjernika na svetim misama, vjeronauku, različitim susretima skupina vjernika i sl., uveliko pomoglo pri ostvarenju naših planova.

No, svakako ne treba niti isključiti veliki doprinos sredstava javnog priopćavanja, koja mogu animirati i druge ljude dobre volje da se velikodušno uključe u naš projekt.

Kontinuirano doniranje namirnica za potrebe Pučke kuhinje, omogućiti će nam pružanje pomoći svim našim sugrađanima koji su u potrebi.

U zadnje vrijeme sve više sugrađana (starijih, dugotrajno nezaposlenih, invalida, umirovljenika sa mirovinama ispod 1000,00 kuna) traži besplatan topli obrok iz pučke kuhinje. Provođenjem ovog projekta cilj nam je smanjiti broj potrebnih na tzv. „listi čekanja“ tj. uz pomoć donatora omogućiti svima koji ispunjavaju uvjete, besplatan topli obrok.

 

  1. NAČIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

 

A         PRIKUPLJANJE ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

 

  1. Župni Caritasi:

–          lobiranje na vlastitom području :

 

  1. Osječkog zapadnog dekanata
  2. Osječkog istočnog dekanata
  3. Čepinskog dekanata

–         vlastiti prijevoz do Pučke kuhinje

  1.     Donatori:

–         sredstva iz vlastitih resursa

–         namirnice trebaju biti u proizvođačkom pakiranju

–         ako je donator pravna osoba uz svaku donaciju mora biti otpremnica

–         prikupljanje donacija izvršiti u suradnji i dogovoru sa donatorima

–         dovoz do Pučke kuhinje

B          PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA

–         župni Caritasi i donatori

–         uplata na žiro-račun Caritasa Osijek

 

Privredna banka Zagreb                   2340009 – 1100158725

Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.            2500009 – 1102039593

–         osobna uplata u blagajnu Caritasa Osijek, Strossmayerova 69, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

 

  1. VREMENSKA KARTA – AKTIVNOSTI

 

–    obavijest medijima putem Nadbiskupijskog tiskovnog ureda sa danom

odobrenja projekta

–         do 03. ožujka projekt poslati svim župama osječkog zapadnog, osječkog istočnog i     čepinskog dekanata, donatorima, medijima

–         od 26. ožujka do 30. ožujka animirati župne Caritase i donatore

–         u suradnji sa animatorima i donatorima prikupiti donacije do 06. travnja

–         na sjednicama Upravnog odbora izvješćivati o tijeku projekta

 

  1. IZVJEŠTAJ

 

Radi informiranja o završetku projekta, potrebno je prikupiti podatke o načinu provođenja projekta, prikupljenim resursima te o njihovoj raspodjeli, kako bismo i nadalje mogli računati na širu podršku zajednice.

Izvještaj dostaviti župnim uredima , dekanatskim uredima, donatorima, Nadbiskupijskom tiskovnom uredu.

 

EVALUACIJA – VREDNOVANJE PROJEKTA

 

Izvršiti vrednovanje projekta, sa osvrtom na način i vrijeme provođenja te zaključkom da li su postignuti svrha i cilj.

Veliko srce za male ljude

Adventski projekt Caritasa Osijek

„VELIKO SRCE ZA MALE LJUDE“

Ljubav – caritas – bit će uvijek nužna, čak i u najpravednijem društvu. Ne postoji nijedno pravedno državno uređenje koje će služenje ljubavi učiniti suvišnim i nepotrebnim. Onaj koji želi ukloniti ljubav sprema se ukloniti čovjeka kao takvog. Uvijek će biti onih koji trpe i koji vape za utjehom i pomoći. Uvijek će biti osamljenosti. Uvijek će biti i situacija materijalnih potreba, gdje je nužna pomoć u obliku konkretne ljubavi prema bližnjemu.

Crkva je jedan od tih živih snaga: nju oživljava ljubav koju pobuđuje Duh Kristov. Ta ljubav ne pruža ljudima samo materijalnu pomoć, već također okrjepu i brigu za dušu, što je često potrebnije od materijalne pomoći.

Caritas Osijek skrbi o socijalno ugroženim osobama  na području grada Osijeka kroz projekte Pučka kuhinja i Centar za prihvat beskućnika. U zadnje vrijeme sve više sugrađana ( starijih,dugotrajno nezaposlenih mladih obitelji s djecom, umirovljenika sa mirovinama ispod 1.000,00 kuna, moli besplatan obrok iz Pučke kuhinje.

Trajni projekt „Veliko srce za male ljude“, kojim u blagdanskom ozračju želimo potaknuti ljude da spoznaju koliko ima onih kojima je pomoć potrebna, pokazao je da za ljude dobre volje nema recesije.

Od 98 potencijalnih donatora kojima je poslan projekt odazvalo se 13 : HEP TE-TO, Osijek, Ascommerce Višnjevac, Karašica-Vučica Donji Miholjac, Pekarne Arbanas Osijek, Javni bilježnik Lidija Perić Osijek, Javni bilježnik Dumančić Dragica Osijek, Javni bilježnik Borić Mirjana Osijek, Cesting doo Osijek, PBZ Card doo Zagreb, Zuber doo Višnjevac, Instos doo Josipovac, PIK Vrbovec, Ledo Zagreb

Donatora kojima nije poslan projekt, odazvalo se 37 : Ivan Abel, Knežević Nikola,Mustafić Zdenka, Matijević Milka, Branka Pavelić-Mandić, Obitelj Wilhelm-Arsić, Gale Ante, Dr sc Penavin Stipan, OŠ Ivan Filipović, Obitelj Mihaljević, Vihovanec-Sabo, Martić Jozo, Sportsko ribolovno društvo Osijek, Udruga „Rijeka ljubavi“, PTO Augustinović, Hnatek Josip, Jakić Josip, Banka hrane, Askus doo, Sladorana Županja, I gimnazija, OŠ Retfala, Studentski zbor pravnog fakulteta, Grabić Antun, Vindija, Dumančić Mirjana, PZ Almus, OŠ Petrijevci, OPG Ljubičić, Pčelarska udruga „Pčela“, Burazin Dražen, OPG Boras, Haubauer Vlatko, Katini kolači, Sanja Tolj, CZS Osijek, Weingartner Olga

Od 25 župa osječkog zapadnog, osječkog istočnog i čepinskog dekanata, odazvalo se 11:

Osijek 2 (Sv. Mihael),Osijek 3 (Preslavno Ime Marijino),Osijek 5 (Sv. Josip Radnik), Osijek 6 (Uzvišenje svetog Križa), Osijek 10 (Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja), Osijek 11 (Sv. Luka), Tenja (Sv. Ana,) Čepin 1 (Presveto trojstvo), Višnjevac ( Rođenje BDM), Ivanovac (Sv. Rozalija).

Sveukupna vrijednost prikupljenih projekta „Veliko srce za male ljude“ je 92.976,99 kuna, od čega su novčane donacije 30.688,66 kuna, a vrijednost prikupljenih namirnica i sredstava za čišćenje 62.288,33 kune.