Prihvaćanje materijalne pomoći iz inozemstva

DAROVNICA

Treba sadržavati slijedeće stavke:

Naziv i adresu donatora, adresu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije s tim da se naznači  tko je krajnji korisnik. Navesti ukupnu količinu, vrijednost i težinu pošiljke. Registraciju vozila, predviđeni datum dolaska. Pečat, potpis donatora i datum darovnice.

npr. donator xx poklanja Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, Strossmeyerov trg 1, Đakovo, hum. pošiljku za potrebe socijalno ugroženog stanovništva s područja —- (navesti naziv i adresu donatora).

LADELISTA

Točna specifikacija (naziv, količina, vrijednost, težina) stvari koje stižu u pošiljci, s tim da se ukupna količina, težina i vrijednost s ladeliste podudara onoj na darovnici.

Darovnicu i ladelistu je obavezno nekoliko dana prije polaska, poslati faxom Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, kako bismo mogli na vrijeme poslati odobrenje donatorima koje vozač mora imati uz sebe, te  obavijestiti određenu špedicijsku kuću o uvozu hum. pomoći.

ŽUPNI URED JE DUŽAN:

Dostaviti Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije potvrdu kojom potvrđuje da prihvaća gore navedenu humanitarnu pošiljku za socijalno ugroženo stanovništvo iz svoje župe, te da će popis osoba kojima je pomogao pošiljkom, čuvati u arhivi župe i da će snositi sve špedicijske troškove nastale pri uvozu humanitarne pomoći. Po primitku pošiljke, isto  je dužan dostaviti potvrdu da je primio pošiljku.

VOZAČ:

Treba na put ponijeti original darovnicu, ladelistu i odobrenje koje će Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije faxom dostaviti donatorima na kojem će pisati na koju špedicijsku kuću mora ići.