Nadbiskupijski seminar za karitativne djelatnike, animatore i suradnike

OSIJEK (TU) – Nadbiskupijski seminar za djelatnike, animatore i suradnike župnih karitativnih skupina i članova odbora za karitativnu djelatnost unutar ŽPV-a u organizaciji Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije održat će se u subotu, 15. lipnja od 9 do 12 sati u Nadbiskupskom Vikarijatu u Osijeku (J. J. Strossmayera 58). Na sudjelovanje su pozvani župnici, djelatnici, animatori i suradnici župnih karitativnih skupina tj. svi oni koji su angažirani u karitativnom radu svoje župe.