Skupno savjetovanje u Centru za dijete – Osijek

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije nastavlja ciklus skupnog savjetovanja prema planu aktivnosti projekta „Osnaživanje obitelji pružanjem materijalne i savjetodavne pomoći“ kojeg sufinanciraju Zaklada Adris i Hrvatski Caritas.

Skupno savjetovanje će se održati: u utorak, 19.12. 2023. godine, u prostorijama Caritasovog Centra za dijete u Osijeku, na adresi Matije Gupca 47A, s početkom u 13,30 sati.

Tema ovog savjetovanja biti će: „Kako kod djece poticati razvoj pozitivne slike o sebi“. Predavač na skupnom savjetovanju biti će Karolina burek Bilokapić, socijalni pedagog. Slika o sebi  predstavlja skup ideja koje netko ima o sebi, odnosno način na koji se pojedinac doživljava. Slika o sebi se uči, a odrasli su odgovorni pomoći djeci da u svom ranom djetinjstvu dožive sebe kao vrijednu osobu. Na predavanju ćemo razgovarati o ulozi roditelja u razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja tj pozitivne slike o sebi kod djeteta.

Nakon skupnog savjetovanja, socijalni pedagog pruža individualna savjetovanja roditeljima koji najčešće imaju pitanja za njega.

Caritasov Centar poziva sve trudnice i roditelje s malom djecom s područja grada Osijeka da se odazovu na savjetovanje te tako upotpune svoje znanje vezano za pravilni i odgovorni odgoj svoje djece. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Ivanka Domazet