“I mi smo tu” – radionice za djecu, mlade Rome i njihove roditelje

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u svom djelovanju veliku pažnju posvećuje obiteljima i pojedincima koji su izloženi riziku socijalnog isključivanja, među kojima su zastupljeni i pripadnici romske nacionalne manjine.

Jedan od takvih projekata je i projekt „I mi smo tu“, radionice za djecu, mlade Rome i njihove roditelje koji Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije, nakon duže pauze zbog pandemije corona virusa, nastavlja provoditi u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru. Važnost ovog projekta su prepoznali i u Hrvatskom Caritasu koji su osigurali dio financijskih sredstava za provođenje ovog ciklusa projekta.

Temeljni cilj projekta “I mi smo tu” je osiguranje jednakih mogućnosti, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanje društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije Roma uz poštivanje prava manjina i prava na jednakost.

Specifični ciljevi su:

  1. poboljšanje  socijalizacije i razvijanje samopouzdanja djece i mladih Roma
  2. prevencija neprihvatljivog ponašanja romske djece i mladeži
  3. prevencija sukoba unutar obitelji i romske zajednice
  4. pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima, te njihova edukacija o poželjnim roditeljskim vještinama i važnosti školovanja i uključivanja djece u društvenu zajednicu
  5. razvijanje vještina vezanih uz nenasilje – adekvatno zadovoljavanje potreba, razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina

Ciljana skupina su: dvije grupe mladih Romske nacionalnosti; mlađa i starija skupina i roditelji romske djece koji sudjeluju u radionicama i aktivnostima projekta.

Prvu radionicu u ovoj godini organiziramo 15. travnja 2023. godine s početkom u 15,00 sati u Caritasovom centru za mlade u Belom Manastiru.

 Informiranje djece, mladih i roditelja o početku IX. ciklusa projekta učinili smo kroz izravno obavještavanje, posjet romskom naselju u Belom Manastiru.

Radionice će voditi dugogodišnji caritasov stručni tim koga čini: Mira Vego, odgajatelj-savjetnik, Ljiljana Venteng, odgajatelj i Karolina Burek Bilokapić, socijalni pedagog. Koordinator projekta je Ivanka Domazet, djelatnica Caritasa.

Dosadašnje radionice su pokazatelj uspješnog surađivanja ( radionice su bile iznimno kreativne i edukativne te posjećene) te su očekivanja za još bolju suradnju u nadolazećem ciklusu.

Ivanka Domazet