“Živimo Caritas uz Nedjelju Caritasa”

Đakovačko-osječki nadbiskup mons. dr. Đuro Hranić uputio je pastoralnu uputu svim župama i rektorima javnih redovničkih crkava, vjernicima i ljudima dobre volje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji povodom ovogodišnje Nedjelje Caritasa. Iz spomenute Upute ističemo:

„Nedjelja Caritasa je akcija koju Hrvatski Caritas tradicionalno organizira na 3. nedjelju Došašća u suradnji s nad/biskupijskim Caritasima. Na taj dan se Crkva i ljudi dobre volje na poseban način nastoje prisjetiti onih koji su u potrebi. Ovime pozivam sve župne urede da se uključe u akciju prikupljanja darova za Caritas. Ovogodišnje geslo je: „Pratit će ih radost i veselje“ (usp. Iz 35,10).“

Kolektu provode sve župne zajednice naše Nadbiskupije prikupljanjem novčanih priloga, a mogu se uključiti i druge ustanove. Preporučujemo župnicima i drugim pastoralnim suradnicima da prema mogućnostima u župnim zajednicama organiziraju prikupljanje i drugih vrsta pomoći za ljude u potrebi. Na zornicama i drugim liturgijskim slavljima župne zajednice neka se posebnim prigodnim propovijedima podsjeti i uputi vjernike na darivanje za potrebne, a na sv. misama u nedjelju, 11. prosinca 2022. neka se pročita Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa. Molimo Vas da župne katehete posvete barem jedan susret temi Caritasa. Svi vjernici i ljudi dobre volje naše Nadbiskupije bit će na prigodan način, putem sredstava javnog priopćavanja, upoznati s Nedjeljom Caritasa.“

Vjernici župa Đakovačko-osječke nadbiskupije već dugi niz godina pokazuju solidarnost i osjetljivost za one koji su u potrebi u svim aktivnostima koje provode župni, nadbiskupijski ili nacionalni Caritasi.

Providonosno je da je jedna od prvih akcija Hrvatskog Caritasa, još u vrijeme Domovinskoga rata, bila Nedjelja Caritasa. Upravo je nedjeljno zajedništvo i okupljanje oko euharistijskog stola župnih zajednica svjedočilo snagu Božje ljubavi prema onima u potrebi, po rukama vjernika koji su molili i radili. Kao što je obitelj temelj svakoga društva, tako je i župni Caritas temelj svakog nad/biskupijskog ili nacionalnog Caritasa. Početak svakog Caritasa, na bilo kojoj razini, nalazi se u Euharistiji. Euharistija, na najbolji način, ocrtava Crkvu u izlasku, Crkvu poslanu u svijet, Crkvu koja ide na periferije društva, te susreće Krista patnika u onima kojima je najpotrebnije. Po tome, Caritas jest Euharistija, a Euharistija jest Caritas. Zato je važno da svake nedjelje, a posebno na Nedjelju Caritasa, okupljeni oko euharistijskog stola, molimo i jačamo pojedince i zajednice u našim mjesnim Crkvama da ih Gospodin nadahne i ohrabri u njihovim karitativnim nastojanjima. Brojni su putovi Božje ljubavi prema našoj braći i sestrama u potrebi. Ovdje donosimo sažeti prikaz na koji način se Božja ljubav očitovala u Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije kroz dugi niz godina, koliko formalno postoji (skoro 80 godina!) ima širok spektar djelovanja, odnosno načina na koji nastoji ublažiti siromaštvo ljudi u potrebi. Od tih gotovo 80 godina, 30 godina djeluje Caritasova pučka Kuhinja u Osijeku, 29 godina djeluje Caritasov Centar za dijete u Osijeku, 24 godine djeluje Centar za prihvat beskućnika Osijeku, 9 godina Pučka kuhinja u Slavonskom Brodu, te 7 godina Pučka kuhinja u Vinkovcima s dva mjesta podjele u Vukovaru.

Caritas upravlja od 2008. godine i Nadbiskupijskom Zakladom Dr. Nikola Dogan, te pomaže učenike osnovnih i srednjih škola, studente i doktorande kroz mjesečne novčane pomoći.

U suradnji s Caritasom biskupije Krk, Caritas provodi program ljetovanja za obitelji slabijeg imovinskog statusa i brojnijom djecom. Trenutno najviše redovitih korisnika imaju u Pučkim kuhinjama. Ukupno imaju oko 450 korisnika.

Osim redovitih korisnika koji primaju organiziranu pomoć preko Caritasovih ustanova, Caritas pruža i pojedinačne pomoći na području cijele Nadbiskupije. Pružena pomoć se uglavnom odnosi na: popravak kuća, sanaciju stambenog prostora, kupovinu lijekova, autobusnih karata, medicinskih pomagala, paketa namirnica, higijenskih potrepština, odjeće, pomoć u školovanju itd.

Uz redovite aktivnosti, Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u suradnji s drugim nad/biskupijskim Caritasima i Hrvatskim Caritasom se uključuje u tzv. hitne projekte: humanitarna pomoć u vrijeme Domovinskog rata, poslijeratna obnova, pomoć stanovništvu stradalom u poplavama, pomoć migrantima, pomoć stradalima u potresima, pomoć izbjeglom stanovništvu iz Ukrajine i dr.