Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U petak, 7.6.2019.,  u prostorijama Caritasovog Centra za prihvat beskućnika – Osijek, J. J. Strossmayera 69 Osijek, održana je osma psihosocijalna radionica na temu „Sukobi – usmjerenost na rješenje“. Radionica je održana pod vodstvom socijalne pedagoginje Karoline Burek Bilokapić koja je ovog puta potaknula naše korisnike da razgovaraju o sukobima, te na koji način isti riješiti. Različitim vježbama, promišljanjem o sebi, svjedočenjem o vlastitim iskustvima kada je riječ o sukobu, korisnici su došli do zaključka kako je sukob ponekad potreban kako bi poboljšao odnose. Ono što je potrebno imati na umu jest usmjerenost na rješenje koje će biti konstruktivno tj. riješeno na obostrano zadovoljstvo.

Radionica je održana u sklopu provedbe treće godine programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ koju sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Marija Sambol