Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U srijedu 26. rujna 2018. godine u 17 sati, u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek,  J. J. Strossmayera 69 ,održana je psihosocijalna radionica koju je vodila psihologinja Ana Jurić, na temu “Moć empatije”.  Radionica je održana u sklopu II. godine programa “Resocijalizacija beskućnika- kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju”.  Korisnici su se upoznali s pojmom empatije, imali su priliku procijeniti  vlastitu razinu empatije u odnosu s drugima, te kako pravilno iskazivati empatiju i sve to pobliže spoznati kroz praktičnu vježbu.  Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Martina Aničić