Korisnici Centra za prihvat beskućnika-Osijek održali predstavu povodom Dana kruha

Korisnici Caritasovog Centra za prihvat beskućnika-Osijek vrijedno su pripremali predstavu koju su održali za one najmlađe, ali i za njihove roditelje u Caritasovom Centru za majku i dijete u Osijeku, 25. rujna 2018. godine u 16 sati povodom obilježavanja Dana kruha. Predstava je bila vrlo zabavna te prikladne teme s nazivom „Prepirka u kuhinji“. Glumilo se, pjevalo, smijalo, te je svima koji su sudjelovali u ovoj predstavi drago što smo mogli uveseliti mališane. Predstava je održana kao dio projekta koji se provodi već drugu godinu u Centru za prihvat beskućnika, J. J. Strossmayera 69, pod nazivom „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Martina Aničić