Kreativna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika-kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u petak 31. ožujka 2017. u 17,00 h u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, održat će se kreativna radionica na kojoj će korisnici izrađivati ukrase s motivima Uskrsa. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović