Informatička radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika-kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ sufinanciranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u četvrtak 30. ožujka 2017. u 17,00 h u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, održat će se informatička radionica koju će voditi Mario Balatinac.

Ivona Ivanović Srnović