Psihosocijalna radionica za beskućnike

DSCN1655

U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek održana je 10. siječnja prva psihosocijalna radionica u sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ koju je vodila Karolina Burek Bilokapić, socijalna pedagoginja. Voditeljica radionice korisnicima Centra je nakon upoznavanja predstavila program grupnog rada na psihosocijalnim radionicama te je korisnike kroz praktične primjere uključila u grupni rad i pružila im priliku da se bolje upoznaju kroz ovakav vid radionice.

DSCN1647 Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te predviđa još jedanaest grupnih psihosocijalnih radionica i četiri individualna savjetovanja.

Ivona Ivanović Srnović