Informatička radionica za beskućnike

U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek održana je 21. prosinca prva informatička radionica  na temu „Osnove korištenja računala“ u sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“.

Korisnici Centra upoznali su osnovne dijelove i funkcije računala, a navedeni projekt koji je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predviđa još jedanaest informatičkih radionica.