Pučka kuhinja-Osijek

Maja Cindrić, voditeljica
Kontakt telefon :  031/ 503-040.
Radno vrijeme:  od ponedjeljka do petka od 6,00 – 14,00 sati
Obroci za subotu i nedjelju se podijele u petak.

Caritasova Pučka kuhinja, Matije Gupca 10 u Osijeku, započela je sa radom 1993. godine. U prvim godinama prioritet u zbrinjavanju i pomoći u vidu toplog obroka dan je prognanicima i izbjeglicama, a u manjoj mjeri socijalno ugroženim osobama. Posljednjih godina naglasak je stavljen na pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa dvoje i više djece, starijim i nemoćnim osobama, invalidima.Važno je napomenuti da caritasova Pučka kuhinja kuha kvalitetno po normativu, te da jedina u gradu dijeli besplatne tople obroke svojim korisnicima.

U suradnji sa župnim Caritasima, provodimo projekt „Za topli obrok više“, sa svrhom da se na temelju socijalne karte, u župi pronađu osobe koje su u potrebi za besplatnim toplim obrokom iz Pučke kuhinje, a on bi se financirao dijelom iz župnog Caritasa, a dijelom iz sredstava Caritasa Osijek.

Isto tako Caritas Osijek će i dalje također u suradnji sa župnim Caritasima, pokretati svoje trajne projekte u vrijeme Korizme „Blaženije je davati nego primati“ i za vrijeme Adventa „Veliko srce za male ljude“, sa ciljem prikupljanja namirnica za potrebe Pučke kuhinje i Centra za prihvat beskućnika.

Sa prikupljenim sredstvima kroz ove karitativne projekte, osiguravamo besplatan obrok korisnicima koji su bili na tzv. „listi čekanja“. Darovi koje prikupimo putem ovih projekata, a ne koriste se u Pučkoj kuhinji, podijelimo korisnicima i obiteljima koji nisu korisnici Pučke kuhinje, a nalaze se u velikoj potrebi, a sve po preporuci animatora župnih Caritasa.

DSCN0771

DSCN0772