Centar za dijete, Osijek

Koordinator Centra: Ivanka Domazet

Kontakt telefon: 031/501-035

Žiro račun:

CARITAS ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE
CENTAR ZA DIJETE
Vukovarska 156, Osijek
Broj žiro računa, IBAN kod Hipo banke: HR8525000091102036288

Centar za dijete Osijek je neprofitna humanitarna ustanova osnovana krajem 1994. godine, na inicijativu svećenika Osječkog dekanata kao dio Caritasa biskupije Đakovo, danas Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Djelovanje Centra usmjereno je prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rađanje većeg broja djece, tako da svojim doprinosom pomogne  da svako dijete bude željeno, rođeno i voljeno. Sveopća društvena, ekonomska i moralna kriza uvjetovala je da ono što bi mladim ljudima trebalo predstavljati zadovoljstvo, a to je  planiranje povećanja obitelji u takvim nametnutim uvjetima protiv vlastite volje i želje, nažalost postaje teškoća.  Stoga smo pomoć u Centru usmjerili na:

1. Podjelu materijalne pomoći – Materijalna pomoć se dijeli jednokratno za trudnice, a za dojenčad i djecu do treće godine života u obliku mjesečnih paketa. Vrsta potrepština uglavnom ovisi o donacijama s kojima  u određenom trenutku raspolažemo i njihovim zalihama, a dio artikala nabavlja se, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima. Do svibnja 2009. godine  kontinuirano smo,  mjesečno pomagali oko 300 obitelji i 50-tak trudnica pred porodom, no kako je zadnja donacija bila u prosincu 2008. g.  stanje  zaliha  se znatno smanjilo i prisiljeni smo bili utvrditi   kriterij za podjelu materijalne pomoći. Njega smo odredili   u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Osijeka. Ovim postupkom  smo doista željeli biti od pomoći onima koji su u materijalnoj oskudici, te kojima je ovakva pomoć dobrodošla. U sufinanciranje ovog projekta uključen je i Grad Osijek koji dugogodišnje iz svoga proračuna izdvaja novac za ovu aktivnost Centra za dijete Osijek, koji u posljednje tri godine iznosi 150.000,00 kn godišnje.
Ovaj projekt Centar za dijete Osijek provodi 19 godina, te ga planira i dalje provoditi prema svojim mogućnostima i priljevima financijskih sredstava za njega. Stoga i za naredne godine lobiramo za pribavljanje financijskih i materijalnih sredstava (Grad Osijek, tuzemni i inozemni donatori, razne akcije „Dječja košarica“…) kako bismo ga i dalje mogli kontinuirano i nesmetano provoditi. Također podjela materijalne pomoći vrši se samo za područje Grada Osijeka, a u planu nam je uvrstiti, a u cilju pronatalitetne politike, one koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a nisu sa područja Grada Osijeka nego s područja tri osječka dekanata ili rade, a za svoj rad ne dobivaju redovitu mjesečnu plaću…

2. Savjetovalište – Svrha Savjetovališta za trudnice i roditelje novorođene djece je podići zdravstvenu kulturu majke i djeteta, psihološku stabilnost obitelji, te duhovnu potporu trudnicama i roditeljima novorođene djece. Djelokrug rada sastoji se od  pružanja stručne pomoći trudnicama i roditeljima novorođene djece, ima preventivni oblik djelovanja i predstavlja mjesto gdje se može informirati o zdravlju, zaštiti majke i djeteta kroz individualna i skupna savjetovanja.
Potpisanim Ugovorom o suradnji i financijskom potporom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti od srpnja 2005. g.  rad Savjetovališta podignut je na veću razinu.
Ministarstvo obitelji i branitelja je sedam godina sufinaciralo rad Savjetovališta, te smo tim sredstvima proširili svoje stručne i savjetodavne usluge za  trudnice i roditelje novorođene djece, koji sada brže i kvalitetnije mogu dobiti traženu pomoć.
Ukupno u kompjuterskoj evidenciji od 2005. god. do 2012. godine imamo oko 11 000 korisnika Savjetovališta  pri Centru za dijete Osijek.

Plan nam je lobirati za potrebna financijska sredstva kako bismo mogli provoditi predviđene aktivnosti projekta i dalje  ostvarivali slijedeće ciljeve:

 • učvrstiti roditelje u odluci da svako začeto dijete treba biti željeno, rođeno i voljeno, te ih osloboditi straha od budućnosti
 • osigurati život zdravstvenom, psihosocijalnom i duhovnom potporom trudnicama i novorođenoj djeci
 • čuvati i unapređivati duhovno i tjelesno zdravlje djece
 • roditeljima i djeci pružiti psihosocijalnu i duhovnu pomoć
 • unaprjeđivanje već stečenog znanja o zdravlju, higijeni, prehrani i odgoju djece.

Ciljeve planiramo ostvariti zajedno sa stručnim timom u kojem su angažirani stručnjaci sa područja Osijeka, a u sadašnjem sastavu ga čine:

 1. Liječnik – pedijatar, dr. Vlatka Krizmanić –  voditeljica stručnog tima
 2. Socijalni pedagog – Karolina Burek Bilokapić
 3. Viša medicinska sestra – Tatjana Jukić
 4. Psiholog – Sandra Vučković
 5. Psiholog – Ana Jurić
 6. Odgajatelj – Mira Vego
 7. Odgajatelj – Jelena Franjić
 8. Viši fizioterapeut –  Andrijana Đurčinović

Stručni suradnici angažirani su na projektima Ugovorom o djelu  i doprinosom vlastitih volonterskih sati.

Dvadesetgodišnji kontinuitet rada daje nam vremensku perspektivu kroz koju možemo sagledati rezultate i evaluirati dosadašnji rad.
Od samog osnivanja njegujemo holistički koncept roditeljstva, koji smatra da roditeljstvo nastaje iz interakcije između resursa i kapaciteta roditeljstva, razvojnih potreba djeteta i obitelji, te čimbenika okoline. Putem psihosocijalnog i zdravstvenog savjetovanja djelujemo na kapacitete roditeljstva kako bi mogli odgovoriti na razvojne potrebe svoje djece, a putem materijalne pomoći, nastojimo umanjiti negativne okolinske, odnosno ekonomske čimbenike, koje  postoje kod roditelja koji su opterećeni nedostatkom materijalnih sredstava.
Da bi Centar mogao redovito funkcionirati potrebna su novčana i materijalna sredstva za pokrivanje troškova režija, održavanja i poslovanja, provođenja savjetodavne djelatnosti i podjele materijalne pomoći.
Budući da smo neprofitna, karitativna ustanova i da nemamo stalnih izvora prihoda za zatvaranje financijske konstrukcije poslovanja u 2014. godini zamolit ćemo sredstva od Gradskog poglavarstva Grada Osijeka, županije Osječko-baranjske, Đakovačko-osječke  nadbiskupije i ostalih tuzemnih i inozemnih pravnih i fizičkih donatora, kako bi nas nastavili potpomagati u našem redovitom poslovanju.