I mi smo tu

 „I mi smo tu“ III. ciklus –radionice za djecu i mlade Rome

CILJ PROJEKTA:

Opći  cilj projekta je unaprijeđenje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece i mladeži Roma, te podizanje kvalitete života djece i mladih Roma.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA SU:

  1. poboljšanje  socijalizacije i razvijanje samopouzdanja djece i mladih Roma
  2. prevencija neprihvatljivog ponašanja romske djece i mladeži
  3. prevencija sukoba unutar obitelji i romske zajednice
  4. pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima, te njihova edukacija o poželjnim roditeljskim vještinama i važnosti školovanja i uključivanja djece
  5. razvijanje vještina vezanih uz nenasilje – adekvatno zadovoljavanje potreba, razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina
  6. edukacija o zaštiti reproduktivnog zdravlja, u cilju prevencije spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća
  7. promicanje spolne i zdravstvene kulture

CILJNA SKUPINA:

  • dvije grupe mladih Romske nacionalnosti; mlađa i starija skupina