Savjetovalište za trudnice i roditelje novorođene djece

1.Individualno psihosocijalno i zdravstveno savjetovanje:
•stručno savjetovanje liječnika-pedijatra, psihologa,  medicinske sestre i svećenika
•individualna savjetovanja organiziraju se prema već ustaljenom tjednom rasporedu

Individualna savjetovanja za trudnice i roditelje novorođene djece organiziraju se tjednim rasporedom u kojem sudjeluju stručni suradnici i to:

1.dr. Vlatka Krizmanić, pedijatar
-četvrtak – parni datumi od 16:00 do 18:00 sati
neparni datumi od 10:00 do 12:00 sati

2.gđa. Karolina Bilokapić, socijalni pedagog
-srijedom od 17:00 do 19:00 sati

3.gđa. Katica Smažil, viša medicinska sestra
-utorkom od 15:00 do 17:00 sati

4.s. Andrijana Đurčinović, viši fizioterapeut
-mjesečna radionica razvojne gimnastike i vježbe s bebama

2.Skupno psihosocijalno i zdravstveno savjetovalište
-skupna savjetovanja organiziramo dva puta mjesečno

Skupna savjetovanja organiziramo u ciklusima i to dva puta mjesečno sa slijedećim temama:

•od začeća do poroda,
•priprema za porod i doček bebe u kući,
•dojenje,
•dohrana djeteta,
•psihomotorni razvoj djeteta,
•potrebe djeteta u prve tri godine,
•sretno dijete,
•komunikacija između roditelja i djece,
•komunikacija u trudnoći,
•poremećaji u prehrani,
•prehrana u trudnoći,
•prirodna trudnoća i porod i dr.

Predavanja i razgovore na savjetovanjima održavaju stalni stručni suradnici:

-liječnica pedijatrica,
-psihologinja,
-viša medicinska sestra,
-i drugi liječnici stručnjaci  ovisno o temi skupnog savjetovanja,
kao npr. nutricionist, liječnik kardiolog i drugi.