Susret Caritasa Srijemske biskupije i Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

SR. MITROVICA (TU) – Delegacija Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, koju je predvodio ravnatelj dr. sc. Drago Tukara, zamjenik ravnatelja Mišo Lukačević i Nikolina Ivanda, posjetila je Srijemsku Mitrovicu u utorak, 27. veljače 2024. godine. Susreli su se s biskupom Fabijanom Svalinom i predstavnicima Caritasa Srijemske biskupije, ravnateljem mons. Jozom Dusparom, i koordinatorom Petrom Dujićem.  Glavna tema susreta bila je buduća suradnja na projektima od zajedničkog interesa.

Tijekom susreta delegacije su razmijenile ideje i planove za moguće projekte koji bi unaprijedili humanitarni rad u zajednicama. Fokus razgovora bio je na prekograničnoj suradnji i  identifikaciji područja u kojima bi suradnja mogla imati najveći pozitivan utjecaj.

Nakon plodne diskusije i razmatranja budućih koraka, sudionici susreta obišli su ranokršćansku baziliku sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici, kao i druge znamenitosti iz rimskog perioda.

Ovaj susret predstavlja važan korak ka jačanju međusobne saradnje između Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije i Caritasa Srijemske biskupije, te otvara put realizaciji humanitarnih inicijativa koje će direktno doprinijeti poboljšanju života korisnika Caritasovih usluga.