I mi smo tu – radionica u Centru za mlade – Beli Manastir

U Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru u subotu 09. ožujka 2024. godine s početkom u 17,00 sati održat ćemo drugu radionicu projekta „I mi smo tu“, X. ciklus, radionice za djecu, mlade Rome i njihove roditelje. Jedna od tema radionica bit će: „ Moje pozitivne osobine“ koju će držati socijalni pedagog Karolina Burek Bilokapić. Cilj radionice je stvaranje pozitivnih uvjerenja o sebi. Sudionici će kroz interaktivne aktivnosti otkrivati svoje pozitivne strane te na taj način ojačati pozitivnu sliku o sebi. Druga tema radionice bit će „Kuća dobrih djela“ koju će održati odgajatelji Mira Vego i Ljiljana Ventengl. Kroz likovne, stvaralačke aktivnosti te razgovorom potaknut će korisnike na razmišljanje o svojim postupcima, željama, nakanama, životu u ljubavi i suosjećanju prema drugima. Aktivnosti na radionicama bit će: pričanje priče Drvo ima srce kojom žele djeci približiti pojam davanja, odricanja i nesebičnosti. Kreativna aktivnost za sve bit će izrada kuće i osobne korizmene poruke.

Ivanka Domazet