Nadbiskupijski seminar Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije  ove godine, dana 17. lipnja 2023. godine, subota,  od 9:00 do 12:00 sati u Nadbiskupskom Vikarijatu u Osijeku, J.J.Strossmayera 58, organizira seminar za župnike, djelatnike, animatore i suradnike župnih karitativnih skupina tj. za sve one koji su angažirani na karitativnom području svoje župe. Poziv smo uputili svim župnim uredima Đakovačko-osječke nadbiskupije i animatorima i suradnicima župnih karitativnih skupina te članovima odbora za Caritas pri ŽPV.

Predviđeni dnevni red:

9:00    Molitva i pozdravna riječ
9:15    Predavanje na temu: „Caritas u istini“ / predavač vlč. Leon Noudeviwa
Sagbohan, župnik župe Kuševac
10:00  Pauza
10:15  Rad u skupinama
11:00  Izvješća rada u skupinama i plenarna diskusija
12:00  Osvježenje i mala zakuska

Zamolili smo župnike da animiraju i potaknu svoje animatore i članove odbora
za Caritas pri ŽPV u svojim župama da sudjeluju na seminaru.

Ivanka Domazet