Seminar za animatore i suradnike župnih karitativnih skupina Đakovačko-osječke nadbiskupije

OSIJEK (TU) – Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu, 2. srpnja od 9 do 12 sati u Nadbiskupskom vikarijatu u Osijek (Strossmayerova 58) organizira seminar za župnike, djelatnike, animatore i suradnike župnih karitativnih skupina tj. za sve one koji su angažirani na karitativnom području svoje župe. Ove, 2022. godine, Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije obilježava 20 godina održavanja edukacija za župne Caritase to jest za njihove karitativne suradnike i animatore. Nakon zajedničke molitve uslijedit će predavanje „Teološki temelji Caritasa. Caritas u Bibliji“ o čemu će govoriti ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, doc. dr. Drago Tukara, a zatim će sudionici biti podijeljeni u skupine. Seminar će biti zaključen plenumom i diskusijom sudionika.