Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

Dvosatna psihosocijalna radionica na temu „Izazovi separacije” održana je 12. srpnja 2021. godine u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika, na adresi J. J. Strossmayera 69 u Osijeku, za koje su korisnici Centra pokazali interes.

Na grupnoj terapiji bilo je prilike naučiti kako se osamostaliti osnaživanjem povjerenja te rada na pojedinačnim ishodima čime se produbljuje grupna kultura i kohezija grupe.

Radionice je vodio dr. med. Božidar Popović, psihijatar i psihoterapeut, u sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika-Budimo im podrška na putu do samostalnosti“, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove publikacije, programa, izloška, video i audio materijala u isključivoj je odgovornosti Caritasa i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Olivera Balatinac