Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

Na adresi J. J. Strossmayera 69, 17. rujna 2020. godine, u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika-Osijek održana je psihosocijalna radionica. Radionicu je održala Karolina Burek Bilokapić, socijalna pedagoginja. Tema radionice je bila aktivno slušanje; raščlanilo se što jer to parafraziranje a što reflektiranje, što su potpitanja, a što sažimanje. Radionica je provedena u sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika – Budimo im podrška na putu do samostalnosti“, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iva Sedmak