Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine, u 8:00 sati, u prostorijama Caritasovog Centra za prihvat beskućnika- Osijek (J. J. Strossmayera 69) Božidar Popović, dr. med., psihijatar i psihoterapeut održat će treću psihosocijalnu radionicu. Ova radionica koja brine o psihičkom zdravlju korisnika održat će se u sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika- Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iva Sedmak