Izvješće o psihosocijalnoj radionici u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U Caritasovom Centru za prihvat beskućnika-Osijek je 10. lipnja 2020. godine s početkom u  17 sati, održana uvodna psihosocijalna radionica koju je provela  Karolina Burek Bilokapić na temu: „To sam ja“. Radionica je unijela dinamiku u grupu naših korisnika. Igrom nadopunjavanja rečenica korisnici su se upoznali i uključili u grupu, a zatim su pričali o svojim očekivanjima. Kroz ove i druge igre korisnicima je omogućeno da kroz opušten način govore o nekim temama, a istovremeno se odmaknu od briga koje ih more. Dio korisnika već je sudjelovao na psihosocijalnim radionicama te su bili više nego zadovoljni sudjelovati u zabavnim igrama ponovno, korisnici koji su po prvi puta sudjelovali pokazali su interes da i dalje sudjeluju na istim. Radionica je kao i prijašnje radionice održana u sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika- Budimo im podrška na putu do samostalnosti“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Iva Sedmak