Caritasu zahvalnica Ministarstva pravosuđa

ZAGREB (TU) – Pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju Jana Špero i načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić dodijelili su 18. veljače, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske zahvalnice pravnim i fizičkim osobama s kojima je Sektor za probaciju ostvario suradnju u 2019. godini.

Zahvalnica za suradnju uručena je i Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, a primio ju je dr. sc. Drago Tukara, ravnatelj Caritasa, u pratnji mr. Miše Lukačevića, pomoćnika ravnatelja.

Zahvalnice je primilo još dvadeset i pet pravnih i fizičkih osoba, udruge civilnog društva koje brinu o osobama s posebnim potrebama, humanitarne organizacije, obrazovne ustanove, tijela lokalne samouprave, zdravstvene ustanove i komunalna poduzeća.

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije s Ministarstvom pravosuđa surađuje na području rada za opće dobro od 2006. godine. Rad za opće dobro izvršava se kao zamjena za kaznu zatvora – kada je kazna zatvora u trajanju do jedne godine zamijenjena radom za opće dobro, ili  kao zamjena za novčanu kaznu, temeljem Kaznenog zakona. Osnovni smisao rada za opće dobro je omogućiti počinitelju da izvrši izrečenu kaznenu sankciju na slobodi. Koristi ovakvog pristupa su višestruke: resocijalizacija počinitelja koji ima mogućnost zadržati zaposlenje i očuvati socijalne veze s obitelji i šire, dobrobit zajednice u kojoj odrađuje rad za opće dobro, ekonomičnost – ne pokreće se dugotrajni i skupi kazneni postupak, a počinitelj izvršava sankciju u izvaninstitucionalnim uvjetima (izvršavanje kazne zatvora skuplje je od izvršavanja alternativnih sankcija). Tiskovni ured