Početak 9. ciklusa projekta “I mi smo tu” – radionice za djecu i mlade Rome

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u svom djelovanju veliku pažnju posvećuje obiteljima i pojedincima koji su izloženi riziku socijalnog isključivanja, među kojima su zastupljeni i pripadnici romske nacionalne manjine.

Jedan od takvih projekata je i projekt „I mi smo tu“ – radionice za djecu i mlade Rome,  koji Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije nastavlja provoditi u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru.

Temeljni cilj projekta “I mi smo tu” je osiguranje jednakih mogućnosti, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanje društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije Roma uz poštivanje prava manjina i prava na jednakost i sl.

Specifični ciljevi su:

  1. poboljšanje  socijalizacije i razvijanje samopouzdanja djece i mladih Roma,
  2. prevencija neprihvatljivog ponašanja romske djece i mladeži,
  3. prevencija sukoba unutar obitelji i romske zajednice,
  4. pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima, te njihova edukacija o poželjnim roditeljskim vještinama i važnosti školovanja i uključivanja djece,
  5. razvijanje vještina vezanih uz nenasilje – adekvatno zadovoljavanje potreba, razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina,
  6. promicanje spolne i zdravstvene kulture.

Ciljana skupina su: dvije grupe mladih Romske nacionalnosti; mlađa i starija skupina i roditelji romske djece koji sudjeluju u radionicama i aktivnostima projekta.

Prve radionice u ovoj godini organiziramo 18. siječnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Caritasovom Centru za mlade u Belom Manastiru.

Informiranje djece, mladih i roditelja o početku IX. ciklusa projekta učinili bismo kroz izravno obavještavanje djece i mladih, te njihovih obitelji koji se redovito druže u Centru za mlade u Belom Manastiru, odnosno mjestu provođenja projekta.

Radionice će voditi stručni tim koga čine: odgajatelji i socijalni pedagog.

Do sadašnje radionice su pokazatelj uspješnog surađivanja ( radionice su bile iznimno kreativne i edukativne te posjećene) te su očekivanja za još bolju suradnju u nadolazećem ciklusu.

Ivanka Domazet