Informatička radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“, u Centru za prihvat beskućnika – Osijek, J. J. Strossmayera 69, u ponedjeljak 29.7.2019. godine, održana je deveta informatička radionica na temu: „Izrada jednostavne prezentacije u programu MS Power Point“, na kojoj su naši korisnici imali mogućnost upoznati se s osnovama programa, te izraditi svoju prvu prezentaciju.

Ova radionica organizirana je u sklopu programa kojeg sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Marija Sambol