“Dan otvorenih vrata” Centra za prihvat beskućnika-Osijek

Caritasov Centar za prihvat beskućnika u Osijeku, prije 20 godina otvorio je svoja vrata s ciljem zaštite socijalno ugroženih građana grada Osijeka. Tijekom proteklih 20 godina u Centru je utočište pronašlo više od 400 korisnika, raznih životnih priča i sudbina.

Želja nam je obilježiti 20 godina postojanja, stoga pozivamo sve zainteresirane da dođu na „Dan otvorenih vrata“, 28. lipnja 2019. godine, na adresu J. J. Strossmayera 69, Osijek.

Iako su vrata prihvatilišta uvijek otvorena za potrebite, ovo je jedinstvena mogućnost da građani dođu u prihvatilište druže se s našim korisnicima, te se na taj način informiraju o svim aktivnostima koje Centar nudi.

Obilježavanjem 20 godina rada, cilj nam je senzibiliziranje javnosti na pružanje podrške u budućem radu Caritasovog Centra za prihvat beskućnika u Osijeku.

Olivera Balatinac, voditeljica Centra