Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u petak, 17.5.2019.,  u prostorijama Caritasovog Centra za prihvat beskućnika – Osijek, J.J. Strossmayer 69 Osijek, održana je sedma psihosocijalna radionica na temu „Uđi u moje cipele – razumijevanje drugih“. Voditeljica radionice bila je socijalna pedagoginja Karolina Burek Bilokapić. Cilj radionice je kroz razgovor osvijestiti empatiju, porast tolerancije i razumijevanja za tuđe potrebe.

U tijeku je treća godina provedbe programa koji je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Marija Sambol