Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U tijeku je treća godina provedbe programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ koji je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U sklopu programa će se u petak, 17.5.2019., u 17 sati, u prostorijama Caritasovog Centra za prihvat beskućnika – Osijek, J.J. Strossmayer 69 Osijek, održati sedma psihosocijalna radionica na temu „Uđi u moje cipele – razumijevanje drugih“. Voditeljica radionice je socijalna pedagoginja Karolina Burek Bilokapić.

Marija Samobl