Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U tijeku je provedba programa „Resocijalizacija beskućnika- kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“, u sklopu koje će se u utorak, 9. travnja 2019. godine u 17,00 sati održati šesta psihosocijalna radionica, na temu: „ Davanje povratnih informacija – zauzimanje za sebe“,  u prostorijama Caritasovog Centra za prihvat beskućnika – Osijek, J. J. Strossmayera 69. Voditeljica radionice je socijalna pedagoginja Karolina Burek Bilokapić.

Program je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Marija Sambol