4. Informatička radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U tijeku je treća godina provedbe projekta „Resocijalizacija beskućnika- kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“, koju sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U sklopu provedbe istog, održana je, u srijedu 27.3.2019., četvrta informatička radionica u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika- Osijek, pod vodstvom informatičara Maria Balatinca. Tema radionice bila je „Uređivanje stranice teksta“. U programu Microsoft Word korisnici su više pažnje posvetili uređenju teksta, načinu umetanja slika, promijeni boje i oblika teksta i sl.

Marija Sambol