Treća psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

Treća psihosocijalna radionica planirana u sklopu treće godine provođenja programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika – Osijek, održana je 30. siječnja 2019., u 17 sati s temom: Samoprezentacija – upravljanje dojmovima o sebi. Radionicu je vodila socijalna pedagoginja Karolina Burek Bilokapić. Sudionici radionice kroz aktivnosti su naučili koliko je važno ostaviti dobar dojam na sugovornika te su stekli vještinu postizanja odgovarajućeg dojma.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Anja Kovač Mišura