Druga informatička radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ 17. siječnja 2019. u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika – Osijek realizirana je druga po redu informatička radionica. Voditelj radionice Mario Balatinac izložio je temu Načini smještanja i pristup do datoteka u računalu, a potom su korisnici Caritasovog Centra za prihvat beskućnika – Osijek stečeno znanje primijenili u praksi, koristeći se računalom. Također, jedan od korisnika naučio se služiti e-poštom.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 

 

Anja Kovač Mišura