Informatička radionica za korisnike Caritasovog Centra za prihvat beskućnika-Osijek

U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69 u sklopu II. godine programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u srijedu 17. listopada 2018. godine u 17 sati, održat će se informatička radionica koju će voditi Mario Balatinac. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

                                                                                                            Martina Aničić