Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

11. rujna 2018. godine u 17 sati u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika održane su dvije srodne  psihosocijalne radionice u sklopu II. godine programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ na teme „Razvijanje pozitivne slike o sebi“ i „Zauzimanje za sebe i pregovaranje“ , koje je vodila psihologinja Ana Jurić. Korisnici su se na prvoj radionici na temu „Razvijanje pozitivne slike o sebi“ upoznali s pojmom samopoštovanja, osvijestili su i izrazili svoje pozitivne osobine, poboljšali sliku o sebi i promišljali kako ojačati vlastito samopoštovanje. Na drugoj radionici koja je uslijedila nakon kratke pauze, na temu „Zauzimanje za sebe i pregovaranje“, korisnici su poučeni o načinima rješavanja sukoba i kako ih konstruktivno riješiti, upoznali su se i s pojmom asertivnosti i kako vješto izraziti svoje želje i potrebe. Program je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

                                                                                                          Martina Aničić