Kreativna radionica za korisnike Centra za prihvat beskućnika-Osijek

U utorak 26. lipnja 2018. godine u 17,00 sati, u Caritasovom Centru za prihvat beskućnika, J.J. Strossmayera 69 u Osijeku, održana je kreativna radionica. Stručni suradnici su s korisnicima izrađivali simbolične uratke od gline na temu: Obilježavanje 75 godina djelovanja Caritasa.

Kreativne radionice aktivnost su II. godine programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Balatinac Olivera