Promotivni materijal programa: “Resocijalizacija beskućnika-kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju”

U sklopu II. godine programa „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“  u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, izrađen je promotivni materijal, plakat i letak. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Plakat:

Obostrani letak: