Psihosocijalna radionica u Centru za prihvat beskućnika-Osijek

U Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, u ponedjeljak   19. ožujka 2018. godine u  16,00 sati održat će se psihosocijalna radionica na temu: Kako ostvariti dobar odnos sa sugovornikom? Radionicu će voditi Ana Jurić, psiholog. Psihosocijalne radionice dio su II. godine programa  „Resocijalizacija beskućnika-kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“.

Ivona Ivanović Srnović