Dramsko-glazbena radionica za korisnike Centra za prihvat beskućnika-Osijek

U sklopu projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ u utorak 17. listopada 2017. u Centru za prihvat beskućnika Caritasa Osijek, J. J. Strossmayera 69, održana je dramsko-glazbena radionica na kojoj su korisnici vježbali lutkarsku predstavu i pjesme koje će izvesti pred publikom Caritasovog Centra za dijete  povodom obilježavanja Dana kruha. Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović