Obilježavanje dana kruha u Centru za dijete-Osijek

U petak 20. listopada 2017. godine u prostorijama Caritasovog Centra za dijete Osijek, Vukovarska 156, s početkom u 17,00 sati, korisnici Caritasovog Centra za prihvat beskućnika izvest će prigodni program za korisnike Centra za dijete povodom obilježavanja Dana kruha.

Korisnici Centra za prihvat beskućnika program su pripremili u sklopu dramsko-glazbenih radionica projekta „Resocijalizacija beskućnika – kroz dnevni boravak do podrške pri zapošljavanju“ pod vodstvom stručnog tima projekta.

Projekt je sufinanciran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ivona Ivanović Srnović